Home

Welkom op de site van Het Kennisweb.

Het Kennisweb, landelijk kenniscentrum verleent aanbodgestuurde en vraaggestuurde pedagogische ondersteuning aan internaatclusters voor de trekkende beroepsbevolking (binnenschippers, kermisexploitanten en circusartiesten).

De medewerkers van Het Kennisweb spannen zich in om ondersteuning, onderzoek en dienstverlening zoals pedagogische training te geven vanuit een professionele onafhankelijke opstelling.

De kern van de diensten wordt gevormd door beleidsondersteuning en -ontwikkeling, pedagogische training (o.a. maatwerk), kwaliteitsbewaking, begeleiding van ouders en hulp en ondersteuning aan kinderen en medewerkers.

Naast de medewerkers van Het Kennisweb is er tevens een oudercontactfunctionaris werkzaam. Nadere informatie vindt u bij de bovenstaande link.