Basisschool kiezen

Je kindje is geboren en je moet al gaan nadenken over een basisschool. Vooral in de steden hebben veel scholen een lange wachtlijst. Daarom is het verstandig om je al vroeg te oriënteren op jouw wensen en op het aanbod van onderwijs in jouw woonplaats of regio.

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Onder het bijzonder onderwijs vallen de scholen met geloof als grondslag. Maar ook de scholen die het onderwijs baseren op de ideeën en gedachten van een bepaalde stroming. Bijvoorbeeld de Vrije School, Montessori, Jenaplan, Freinet en Dalton.

Het oude klassikale onderwijs vind je bijna niet meer. Elke school is in meer of mindere mate vernieuwend bezig. Denk hierbij aan coöperatief leren, dag- en weektaken, heterogene groepen, ateliers en vernieuwingsmateriaal. Tegenwoordig wordt er bij alle scholen uitgegaan van het individuele kind en zijn of haar mogelijkheden.