Waar kun je op letten?

Een keuze maken is best lastig. Want welk soort onderwijs past bij jouw kind? Je begint je zoon of dochter net pas te kennen! Hoe hij of zij zich de komende drie jaar ontwikkelt is lang niet duidelijk. Neem daarom bij je keuze jezelf als leidraad: wat vind jij als ouder belangrijk voor je kind?

 

  • Grondslag: een specifieke religieuze grondslag of een neutraal-bijzondere identiteit?
  • Zorg: hoe is de zorg rondom leerlingen geregeld? Het leerlingvolgsysteem, aansluiting bij capaciteiten van het kind, begeleidingsmogelijkheden op school.
  • Onderwijs: klassikaal of niet, huiswerk, beoordelingen, toetsen, aantal leerkrachten, grootte van de klas.
  • Onderbouwing: wat staat er in het schoolplan? Wat is de toon van de schoolgids? Is er een pestprotocol?
  • Kwaliteit: hoe presteert de school volgens de onderwijsinspectie?
  • Ouders: ouderbetrokkenheid, communicatie, inspraak.
  • Bijzonderheden: waarin onderscheidt de school zich van andere scholen? Bijzondere lessen, verlengde schooldag, specifieke thema’s.
  • Gebouw: is het gezellig? Hoe is de sfeer? Wat zijn de mogelijkheden.
  • Praktisch: afstand tussen school en thuis, de route, voor-, tussen en/of buitenschoolse opvang, schooltijden.


Links over dit onderwerp

www.50tien.nl
Informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl
Met achtergrondinformatie van de onderwijsinspectie en inspectierapporten van scholen.