Beperking Dagopvang

Baby's en peuters met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand kunnen vaak gewoon naar een crèche of peuterspeelzaal. Het is niet meer vanzelfsprekend dat deze kinderen geplaatst worden bij een speciale voorziening.

Reguliere kinderopvang


Het voordeel van deelname aan gewone voorzieningen, zoals een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, is dat je kind leert omgaan met andere kinderen uit de buurt. Bovendien steken ze vaak veel op van de omgang met leeftijdgenootjes zonder beperking. Er zijn steeds meer reguliere voorzieningen die zich inzetten om ook jonge kinderen met een beperking te begeleiden. Ze kunnen daar extra begeleidingsuren voor aanvragen.

Het kinderdagcentrum


Soms geven ouders de voorkeur aan een kinderdagcentrum (KDC). Deze voorziening is bedoeld voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. KDC's vangen kinderen op vanaf ongeveer twee jaar tot 18 jaar. Maar vaak gaan ook jongere kinderen al naar het KDC. De opvang van je kind is gratis. Wel vraagt het centrum elk jaar een bijdrage voor uitstapjes en andere leuke dingen voor de kinderen.

Wat kun je verwachten? Om te beginnen krijgt je kind dagopvang en dagbesteding. Ook krijgt je kind hulp en begeleiding. Bijvoorbeeld van een orthopedagoog, een logopedist, een ergotherapeut, een fysiotherapeut of een creatief therapeut. Zo leert je kind zich beter te ontwikkelen. Voor medische zorg (bijvoorbeeld beademing, geven van insuline) is er een verpleegkundige. De begeleiders oefenen met je kind in het zelfstandig dingen doen, zoals aan- en uitkleden, zelf eten en zindelijk worden.

Het KDC geeft ook ondersteuning bij opvoedingsvragen. Begeleiders kijken met jou naar aanpassingen die thuis nodig zijn. En zij helpen met het aanvragen van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Vaak zijn er bijeenkomsten van het KDC. Hier hoor je nieuws en ontmoet je andere ouders. Het dagelijks contact tussen ouders en begeleiders loopt meestal via een 'schriftje'. Daarin houden ouders en begeleiders elkaar op de hoogte van het wel en wee van het kind.

Het medisch kleuterdagverblijf

Kinderen die naar een medisch kleuterdagverblijf (MKD) gaan zijn achtergeraakt in hun ontwikkeling. Dat komt doordat er bijvoorbeeld grote spanningen zijn in het gezin. Of het kind heeft gezondheidsproblemen. Het kan zijn dat een kind druk is, niet luistert en onhandelbaar is. Of een kind gaat maar niet praten en speelt niet met andere kinderen. In het MKD zoeken ze uit wat een kind heeft.

Hoe komt je kind in een MKD? Dat regelt het Bureau Jeugdzorg. Iedereen die problemen heeft met een kind of in het gezin, kan hulp krijgen van Bureau Jeugdzorg. De huisarts, de arts van het consultatiebureau of de peuterspeelzaal verwijst je naar Bureau Jeugdzorg.

Een MKD is bedoeld voor kinderen van ongeveer nul tot zeven jaar. De hulp is voor elk kind anders. Dat komt omdat ieder kind andere problemen heeft. In een behandelplan wordt beschreven welke hulp je kind krijgt. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld dagbehandeling. Dat betekent dat je kind twee of drie dagdelen (ochtenden of middagen) naar het MKD gaat. Vaak is het mogelijk om je kind met een busje thuis op te laten halen. Sommige kinderen wonen een tijdje in een MKD. Bijvoorbeeld om te kijken waar de problemen vandaan komen. Ook komt er een behandelplan, waarin staat welke hulp je kind krijgt. Je krijgt als ouder(s) steeds informatie over je kind. En je krijgt thuis hulp en begeleiding.