Meervoudige beperking

Het kan een behoorlijke schok zijn als je kind een beperking heeft. Kinderen met een meervoudige beperking hebben een verstandelijke én een lichamelijke beperking, meestal meteen al bij de geboorte. Als ouder ben je er dan vanaf het begin af aan mee bezig. Er komen allerlei vragen in je op: 'Wij denken dat onze dochter met een verstandelijke beperking slecht ziet. Hoe kunnen we dat goed laten onderzoeken?' 'Waar kan ik speelgoed kopen dat geschikt is voor mijn zoontje?'

Complexe vragen

Meer dan 25% van de kinderen met een verstandelijke beperking is ook slechtziend of blind. Juist deze combinatie van beperkingen maakt het niet eenvoudig om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren. Vaak zijn er complexe vragen waar je als ouder, verzorger of begeleider een antwoord op zoekt.

Gewone meervoudige beperking


Kinderen met een 'gewone' meervoudige beperking hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking en een ernstige lichamelijke beperking. Deze kinderen hebben veel zorg nodig. Veel meervoudig gehandicapten kunnen wel praten.

Ernstige meervoudige beperking

Kinderen met een ernstige meervoudige beperking hebben een ernstige verstandelijke beperking en een ernstige lichamelijke beperking. De meeste kinderen kunnen niet praten en niet lopen. Ze kunnen net zoveel begrijpen als een baby van een paar maanden oud of jonge kinderen. Vaak kunnen ze ook niet goed zien of horen. Epilepsie en spasticiteit komen relatief vaak voor. Kinderen met een ernstige meervoudige beperking zitten vaak in een rolstoel of ze liggen op een bed. Ze hebben hulp en verzorging nodig bij alle dingen van het dagelijks leven, zoals wassen, eten, naar bed gaan en aan- en uitkleden.

Waar kan ik terecht?


Hoe ga je om met een kind dat een meervoudige beperking heeft? Voor welke zorg kies je? Welke financiële mogelijkheden zijn er? Er zijn diverse organisaties die jou advies kunnen geven. Ook kun je eens kijken bij een van de links over dit onderwerp.

Links over dit onderwerp

www.bosk.nl
Website van de vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders.

www.kennisring.nl
Informatiepunt voor consumenten met informatie over recht- en regelgeving, gezondheidshulp, sociale zekerheid en adressen.

www.nsgk.nl
Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind.

www.sensis.nl
Sensis biedt ondersteuning voor mensen met een meervoudige handicap in de vorm van onderzoek, advies en begeleiding. Ze zijn gespecialiseerd in onderzoek naar het visueel functioneren bij mensen met een meervoudige beperking en vooral: hoe grijpen de verstandelijke en visuele beperking op elkaar in?

www.bartimeus.nl
Is je kind blind of slechtziend en heeft het daarnaast nog een andere beperking? Dan kun je contact opnemen met Bartiméus. Bartiméus biedt ondersteuning op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.