Taal, spraak

Kinderen met een communicatieve beperking hebben moeite met zich goed uitdrukken door middel van woorden of geluiden. Er is dan sprake van een spraak-of een taalontwikkelingstoornis.

Spraakstoornis

Is je kind ouder dan drie jaar en gebruikt het zijn mond of tong tijdens het praten op een verkeerde manier? Dan kan er sprake zijn van een spraakstoornis. Ook kan het zijn dat hij woorden niet goed kan uitspreken, omdat hij op een verkeerde manier ademhaalt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij slissen, lispelen en nasale spraak. Je zoon of dochter kan ook moeite hebben met het uitspreken van bepaalde klanken. Spraakstoornissen kunnen ook samenhangen met slechthorendheid of doofheid.

Taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van de moedertaal. Er kan sprake zijn van een vertraagde ontwikkeling of van een afwijkende taalontwikkeling. Sommige kinderen zijn laat met praten. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op driejarige leeftijd met het praten in zinnen. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling.

Afwijkende taalontwikkeling

Bij een afwijkende taalontwikkeling merk je dat je kind het anders doet dan andere kinderen van zijn leeftijd. Er zijn kinderen die goed begrijpen wat er wordt gezegd maar moeite hebben met het verwoorden van wat ze willen vertellen. Bij kinderen met taalproblemen wordt onderscheid gemaakt tussen niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen en specifieke taalontwikkelingsstoornissen.

 

  • Bij niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen verloopt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend. In combinatie met een ander probleem zoals: een auditieve beperking, moeite met contact maken of een verstandelijke beperking.
  • Bij een specifieke taalontwikkelingsstoornis heeft een kind uitsluitend problemen in de taalontwikkeling.


Logopedie

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis komen vaak terecht bij een logopedist. Deze geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo'n behandeling heeft als doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Hiervoor gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde, uit de communicatiewetenschappen en zelfs de muziekpedagogie.

Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen. De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus. Uiteraard kan een stoornis in de communicatie ook verholpen of gunstig beïnvloed worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling.

Links over dit onderwerp

www.kindentaal.nl
Website over taalontwikkeling bij baby's, peuters en kleuters.

www.kno.nl
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde.

www.sintmarie.nl
Sint Marie is een orthopedagogisch expertise- en kenniscentrum voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met communicatieproblemen. Deze problemen kunnen te maken hebben met ernstige gehoor-, spraak- en taalstoornissen en/of autismespectrumstoornissen.

www.kennisring.nl
Consumentenplatform met informatie over recht- en regelgeving, gezondheidshulp, sociale zekerheid en adressen.

www.fenac.nl

Website van de federatie audiologische centra.