Broertjes en zusjes

Niets is zo hartverwarmend voor ouders als de aanblik van hun zoet samen spelende kinderen. Het is heerlijk als broertjes en zusjes het goed met elkaar kunnen vinden. Ouders kunnen hen daarbij helpen.

Voorbereiding

Dat begint al voor de geboorte van een nieuwe baby. Bereid je kind daar op voor, door te vertel-

len dat er een nieuw kind komt. Middelen die hierbij kunnen helpen zijn: boekjes, video’s en een eigen pop. Ook kun je vertellen over het ziekenhuis waar mama en de baby straks zijn. Zorg dat je kind geen grote verandering mee hoeft te maken rond de geboorte van zijn nieuwe broertje of zusje. Een verhuizing naar een andere kamer, de overgang naar een groter bed, naar de peuter-speelzaal: plan dat een paar maanden voor of na de geboorte. Een kind kan anders het idee krijgen: ‘ik moet plaats maken voor de baby’.

Eigen tijd

De komst van de baby is een grote gebeurtenis voor een kind. Hij raakt zijn unieke positie kwijt. Dwing je oudste niet om de baby leuk te vinden en betrek hem niet bij de verzorging als hij daar geen zin in heeft. Geef ‘m zijn eigen tijd en aandacht als de baby slaapt, dat is beter.

Terugval

Het kan zijn dat je peuter rond deze tijd een terugval in zijn gedrag vertoont. Hij gaat bijvoorbeeld weer in zijn broek plassen, terwijl hij zindelijk was. Het is geen verontrustende reactie van je oudste. Na verloop van tijd en met voldoende aandacht gaat het vanzelf weer over. Laat hem in elk geval vaak merken dat je nog even veel van hem houdt als voor de komst van de baby.

Peuterbroertjes en -zusjes kunnen ook helemaal weg zijn van de nieuwe baby. Ze spelen en knuffelen het liefst de hele dag met het kindje. Ze beseffen daarbij nog niet hoe kwetsbaar een baby is. Houd broertjes en zusjes daarom in de gaten als ze met de baby spelen. Leer hen dat ze hem niét zelf mogen optillen en hem alleen op schoot mogen houden als papa of mama helpt. Misschien vindt je oudste het in deze periode leuk om poppen te verzorgen.

Jaloezie

Ook tussen oudere kinderen komt jaloezie voor. Helemaal voorkomen is onmogelijk, maar je kunt jaloezie wel verzachten door je kinderen niet met elkaar te vergelijken: ‘ik wou dat jij altijd net zo netjes opruimde als je zusje’. Benadruk ieders eigen, unieke eigenschappen. Het is niet zinvol om je kinderen precies gelijk te behandelen, als je jaloezie wil voorkomen. Daar doe je hen niet altijd een plezier mee. Als het ene kind een keertje mee mag naar het zwembad, hoeft het andere niet precies hetzelfde uitje te krijgen. Misschien gaat hij wel liever naar de kinder-

boerderij. Je kind vindt het zelfs vaak leuker, als papa of mama juist speciaal iets voor hém bedenkt.