Agressie, woede, driftbuien

Agressie, boosheid, woede, driftbuien: elke ouder ziet het wel een keer gebeuren bij zijn kind. Het begint al als je kind nog maar een baby is. Omdat een baby nog niet kan vertellen wat hem dwars zit, gaat dat lijfelijk. Met de handjes slaan, heel hard huilen of trappelen. Dé manier om duidelijk te maken wat hij wil. Bij oudere kinderen nemen agressie, boosheid en woede andere vormen aan.

Eigen wil

Vanaf anderhalf tot een jaar of drie komt er meer agressie voor bij een kind. De koppigheidsfase van je peuter breekt aan. Je kind ontdekt zijn zelfstandigheid en zijn eigen wil. Dit geeft je kind een gevoel van macht. Nee zeggen, weigeren om iets te doen: het maakt de dagelijkse dingen doen een stuk moeilijker. Dit is de fase waarin je als ouder wellicht regelmatig met de handen in het haar zit omdat je kind zich in een woedeaanval midden in de winkel op de grond laat vallen. Hoe vervelend het ook kan zijn: het hoort erbij. En jij als ouder bent de veiligste persoon voor je kind om het te laten gebeuren.

Agressie leren beheersen

Vanaf een jaar of drie kan je zoon of dochter zich beter uiten. Als hem of haar iets dwars zit of hij wilt iets, kan hij dat zeggen of vragen. Hierdoor neemt het slaan en schoppen af, maar schelden, gillen en schreeuwen nemen vaak toe. Ook hiermee test je kind de grenzen om zich heen. Ieder kind heeft een zekere mate van agressie nodig om zich staande te kunnen houden. Van je af kunnen bijten, nee durven zeggen tegen klasgenoten, assertiviteit: allemaal goede vormen van agressie. Het is belangrijk dat een kind leert om zijn agressie te beheersen. Een kind laat al op jonge leeftijd drift en boosheid zien. Daarom is het belangrijk dat dit ook al op jonge leeftijd wordt afgeleerd. Dit geldt zowel voor de fysieke (schoppen, slaan) als de verbale agressiviteit (schreeuwen en schelden).

Waarom is je kind agressief?

Er zijn verschillende oorzaken waarom je kind agressief gedrag laat zien.

 

 • Leeftijd van je kind. De koppigheidsfase tussen anderhalf en drie jaar zorgt voor veel driftbuien.
 • Temperament van je kind. Bij een extravert en impulsief kind zie je vaker driftbuien en boze buien dan bij een rustig kind. Extraverte kinderen hebben zichzelf minder goed in de hand en reageren emotioneler op dingen om hen heen.
 • Omgeving van je kind. Misschien heeft je kind moeite met de prikkels in zijn omgeving. Misschien is er te weinig ruimte om zich (fysiek) uit te kunnen leven.
 • Mogelijkheden van je kind. Hoe goed kan je kind al praten? Kan hij al datgene doen wat hij wil of levert het frustraties op? Kan je kind al inzien wat hij goed of fout doet? Allemaal zaken die een aandeel kunnen zijn in driftbuien die voortkomen uit frustratie omdat je kind zijn grenzen tegenkomt.
 • Gezondheid, ziekte, moeheid en groeispurten kunnen ook leiden tot boosheid. Je kind kan minder hebben van zijn omgeving en botst daardoor vaker.
 • Contact met andere kinderen. Lukt het niet om positief contact te hebben met leeftijdgenoten? Wordt je kind gepest of pest het zelf?
 • Bijzondere gebeurtenissen. Grote gebeurtenissen in het leven van je kind kunnen er ook voor zorgen dat je kind emotioneel in de knoop zit en zich daardoor agressief gaat uiten. Denk aan ziekenhuisopname van familie of zichzelf, overlijden, geboortes en scheiding.


Wat kun je als ouder doen om je kind te begeleiden?

 

 • Structuur bieden.
 • Duidelijke regels en afspraken en zorgen dat je kind zich en jijzelf je aan de gemaakte afspraken houden.
 • Blijf consequent en eerlijk in wat je zegt en doet.
 • Positieve aandacht geven, complimenten geven.


Links over dit onderwerp

www.ouders.nl
Algemene website voor ouders met tips en artikelen.

www.opvoedadvies.nl
Website voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen met en bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook, professioneel of privé, te maken heeft met kinderen.

www.jmouders.nl
Algemene site met achtergrondinformatie op het gebied van opvoeden, gezondheid, school en vrije tijd.

www.sociaalemotioneel.nl
site met achtergrondinformatie over allerlei thema’s op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Praktische tips voor leerkrachten in het basisonderwijs.