Niet-geindiceerde hulp

Soms zoek je als ouder hulp die niet in het medische circuit valt. Je hebt bijvoorbeeld behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding of begeleiding bij je financiële problemen. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden:

 

  • Opvoedondersteuning: ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kind(eren).
  • Algemeen maatschappelijk werk: samen met een maatschappelijk werker kun je praten over zaken als relatieproblemen, financiële problemen, zorgen over werk of gezondheid, verwerking van gebeurtenissen.
  • Oudertrainingen: trainingen waarin ouders meer zicht krijgen op het gedrag van hun kind. En hoe ze daar zelf een positieve invloed op uit kunnen oefenen.
  • Praatgroepen: onder begeleiding van een therapeut in een groep ervaringen uitwisselen. Hiermee krijg je inzicht in wat er aan de hand is en ga je op zoek naar oplossingen.
  • Lotgenotengroep: praat-doegroep voor kinderen, jongeren of volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis in hun leven hebben meegemaakt. Zoals misbruik, scheiding, dood van een familielid en geweld.


Er zijn nog veel meer vormen van niet-geïndiceerde hulp. Ben je naar iets specifieks op zoek? Bel of mail ons dan gerust. Wij kunnen samen met jou uitzoeken of er een vorm van hulpaanbod is die aansluit bij je wensen.