Adoptie

In Nederland worden elk jaar ongeveer 1000 kinderen geadopteerd uit verschillende landen. Met veel adoptiekinderen gaat het goed. Zij vinden een prima thuis in een Nederlands gezin. Natuurlijk zijn er kinderen die op zoek gaan naar hun biologische ouders of veel willen weten over het land van herkomst. Dit hoeft niet te betekenen dat er problemen zijn. Het is logisch dat kinderen graag informatie hebben over hun afkomst.

Medische gegevens


Als je de eerste keer met je kind bij het consultatiebureau komt, heb je dan ook veel meer te bespreken en te vragen. Het consultatiebureau probeert de medische gegevens van je kind compleet te krijgen. Dit is met name belangrijk in verband met de inentingen, die hij misschien wel of niet heeft gehad. Afhankelijk van het land waar je kind is geboren, wordt bekeken wat voor inentingen hij misschien extra nodig heeft. Ook voor extra ondersteuning en advies kun je terecht op et
consultatiebureau. Het bureau biedt zelf ondersteuning of verwijst je door naar de juiste instanties.

Gedragsproblemen

Toch hebben adoptiekinderen vaker problemen dan niet-geadopteerde kinderen. Veel van de problemen vinden hun oorsprong in het land van herkomst. Adoptiekinderen komen vaak uit beroerde omstandigheden. Ze hebben te maken gehad met allerlei onopgeloste problemen: ondervoeding, verwaarlozing, geen liefde of steun van een vertrouwde volwassenen. Dit zijn vaak oorzaken van gedragsproblemen op latere leeftijd. Hechtingsproblematiek speelt een grote rol. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld gebrek aan sociale vaardigheden, emotionele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen en minder capaciteiten op het gebied van leren. Depressies (vooral bij meisjes) en agressie of asociaal gedrag (vooral bij jongens) komen regelmatig voor.

Hoe omgaan met problemen?

Is jouw kind geadopteerd en ervaar je problemen? Dan kun je daar op verschillende manieren mee omgaan. Denk aan video-interactiebegeleiding (VIB). De communicatie tussen kind en ouders wordt hier met hulp van videobeelden inzichtelijk gemaakt. Ook zijn er speciale groepen voor kinderen of jongeren waarbij stil wordt gestaan bij de andere ‘status’ die een adoptiekind heeft.
Links over dit onderwerp

www.deknoop.org
De Knoop is een algemene landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS). De knoop biedt ondersteuning door middel van informatie, onderling contact, gespreksgroepen en ontmoetingsdagen, Provinciale en Landelijke themabijeenkomsten.

www.basictrust.com
Website van Basic Trust, een organisatie gespecialiseerd in opvoeding, hechting en adoptie.

www.postbus51.nl
Website van de overheid waar je onder andere informatie vindt over wet en regelgeving rond adoptie.

www.adoptie.nl
Website van de Stichting Adoptievoorzieningen. In opdracht van het ministerie van Justitie verzorgt de Stichting de voorbereidingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Daarnaast biedt de Stichting (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden.

http://adoptie.startpagina.nl
Startpagina met links naar allerlei websites over adoptie