Echtscheiding

Zo’n 33.000 kinderen in Nederland krijgen jaarlijks te maken met een scheiding van hun ouders. Voor ieder kind is het moeilijk als ouders gaan scheiden. Ze gaan er eigenlijk altijd vanuit dat hun ouders voor altijd bij elkaar blijven. Hoe ouder je zoon of dochter, hoe vaker hij of zij te maken krijgt met gescheiden ouders. Ze raken er meer bekend mee en kunnen ook thuis vragen gaan stellen over hoe en waarom ouders gaan scheiden.

Onrustige periode

Kinderen voelen vaak aan of het ‘goed’ zit tussen hun ouders. Ruzies, spanningen en onderlinge irritaties blijven vaak niet verborgen voor hen. Dat betekent dat het besluit om uit elkaar te gaan lang niet altijd een volledige verrassing is voor kinderen. Dat wil echter niet zeggen dat je kind het leuk, goed of prettig vindt. Het is het begin van een periode met veel onrust, veranderingen en onzekerheid.

Ga rustig en vriendelijk met elkaar om

Als je als ouders besluit uit elkaar te gaan, is het belangrijk om je kind hier goed op voor te bereiden. Duidelijkheid over de gevolgen van de scheiding in praktische en inhoudelijke zin. In het belang van je kind is het goed om minimaal een vorm van vriendschap te behouden. Om je kind niet te kwetsen of in een loyaliteitsconflict te brengen, zou het goed zijn als jullie in staat zijn om op een rustige en vriendelijke manier met elkaar te praten. Goed informatie uitwisselen is essentieel. Hierdoor voorkom je dat je kind voor verrassingen komt te staan.

Ouderschapsplan

Als je minderjarige kinderen hebt, is het verplicht om een ouderschapsplan te hebben. Hierin beschrijven jullie de afspraken over:

 

 • zorg voor de kinderen
 • financiële regelingen (kinderalimentatie / partneralimentatie)
 • omgangsregeling


Bemiddelaar

Het is een feit dat jullie samen verantwoordelijk blijven voor je kind. Het ouderlijk gezag blijft bij beide ouders liggen. Dit betekent dat je belangrijke beslissingen samen neemt. Als het niet lukt om samen tot een ouderschapsplan te komen, kun je hulp zoeken. Een bemiddelaar (mediator) is onafhankelijk. Hij of zij kan helpen om dingen op een goede manier op een rijtje te zetten. Behalve het opstellen van het ouderschapsplan, zorgt een bemiddelaar ook voor zaken als: juridisch-technische aspecten en hij of zij geeft emotionele begeleiding.

Hoe vertel je het de kinderen?

Als de meeste regeldingen helder zijn, kunnen jullie het gesprek aangaan met de kinderen. Tips om het aan de kinderen te vertellen:

 

 • Vertel het samen.
 • Kies een goed moment: niet vlak voor een afspraak of het naar bed gaan.
 • Wees niet verbaasd als de eerste reactie slechts 'oh' is; vaak willen ze eerst alleen maar heel concrete dingen weten: 'eten we vanavond nog samen?'
 • Geef kinderen de gelegenheid verdriet te verwerken.
 • Geef ze de tijd om eraan te wennen.
 • Belast kinderen niet met de redenen, maar maak wel duidelijk dat zij niet de oorzaak zijn.
 • Wees duidelijk dat een scheiding definitief is en niet tijdelijk. Geef je kind geen valse hoop.
 • Vertel dat jullie altijd van je kind blijven houden. Dat zal niet stoppen na de scheiding, hoe de situatie ook zal zijn.


Vaste rituelen

De periode rondom de scheiding brengt veel veranderingen met zich mee. Het is voor je kind prettig als de vaste rituelen gewoon doorgaan, zowel bij vader als bij moeder. Dit geeft de nodige houvast in de roerige tijd rondom de scheiding. Een kind verwerkt de scheiding beter als ouders met elkaar in contact blijven, samen dingen doen met of voor je kind, elkaar de kinderen gunnen en naar de kinderen toe positief over elkaar blijven. De negatieve gevolgen voor je kind worden minder en je kind kan de scheiding gemakkelijker een plekje geven.

Reactie onvoorspelbaar

Hoe je kind zal reageren is niet te voorspellen. Reacties met brutaliteit of juist extra lief gedrag; reacties met huilbuien of angst een ouder kwijt te raken, opluchting of woede: het komt allemaal voor. Het kan ook zijn dat een kind de schuld van de scheiding (deels) bij zichzelf legt. Loyaliteitsconflicten komen vaak voor: je kind heeft het gevoel te moeten kiezen tussen zijn papa of mama. Daarom is contact met en steun van beide ouders ook belangrijk. Zorg ervoor dat je kind niet het gevoel heeft te moeten kiezen.

Steun omgeving

Natuurlijk probeer je als ouder zoveel mogelijk steun aan je kind te geven. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want een scheiding is ook voor ouders een moeilijke tijd. Er moet veel geregeld worden. Het is prettig als je kind zijn verhaal bij iemand anders kwijt kan, iemand van buiten het gezin. Dat biedt veiligheid. Dit kan een opa of oma zijn, de buurvrouw, een ouder van een vriendje of iemand op school. Zorg dat mensen om je kind heen goed op de hoogte zijn, zodat ze kunnen inspelen op de situatie.

Hulpvormen

Soms is steun van ouders en vertrouwde personen niet genoeg. Daarom zijn er verschillende hulpvormen om je kind te helpen met de scheiding en alles erom heen. Je kunt denken aan individuele therapie of groepstherapie. In de groep komen kinderen in contact met leeftijdgenootjes die hetzelfde hebben meegemaakt. Door samen praten, spelen en dingen doen, kan je kind zijn gevoelens uiten en verwerken.

Links over dit onderwerp

www.echtscheidingswijzer.nl
Deze site maakt je wegwijs in de echtscheidingswereld. Zoals de formele kant van het verhaal: rechten, plichten, en vormen van echtscheidingen. Je kunt hier ook praktische echtscheidingstips vinden.

www.echtscheidingservice.nl
Informatieve website over echtscheiding

www.kinderenvangescheidenouders.nl
Website voor kinderen van gescheiden ouders. Je kan hier praten met anderen over hoe het is als je ouders gescheiden zijn en wat je daarvan vindt. Ook kan je informatie vinden over scheiding. Dit is allemaal ingedeeld in drie leeftijdsgroepen: tot 12 jaar (kinderen), van 12 tot 18 jaar (jongeren) en vanaf 18 jaar (volwassenen).

www.echtscheiding.allepaginas.nl
Startpagina met links naar allerlei sites over echtscheiding

www.nmi-mediation.nl
Website van het Nederlands Mediation Instituut. Hier vind je betrouwbare en gekwalificeerde bemiddelaars