Kinderen als getuige van geweld binnen het gezin

Als je als ouder regelmatig te maken hebt gehad met psychische, fysieke en/of seksuele mishandeling door je (ex)partner, dan spreken we van relationeel geweld. Wanneer kinderen hier getuigen van zijn, dan kan dit veel negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat je als ouder steun krijgt en je sterker gaat voelen in je rol als opvoeder.

Kinderen weten meer dan je denkt


Jonge kinderen kunnen hun ervaringen met geweld nog niet verwoorden. Vaak denken ouders dat ze weinig hebben meegekregen van de ruzies. Maar juist jonge kinderen zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van geweld binnen het gezin.

Zoek hulp

Heb je te maken met huiselijk geweld? En is jouw kind hier getuige van? Zoek dan passende hulp voor jezelf als ouder en voor je kind. Dit verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen en later in volwassen relaties zelf dader of slachtoffer worden van geweld.