Pleeggezin

In Nederland wonen ongeveer 10.000 kinderen in een pleeggezin. Soms is dit een bekend gezin zoals familie, buren of vrienden. In andere situaties gaat het kind bij vreemden wonen. Omdat bijvoorbeeld hulp in de thuissituatie niet voldoende heeft opgeleverd en thuis wonen geen optie meer is. Het lukt ouder(s) dus niet meer om goed voor hun kind te zorgen.

Niet meer thuis kunnen wonen

De redenen waarom een kind niet meer thuis kan wonen, zijn zeer verschillend. Soms gaat het thuis niet goed door problemen van de ouders: drank- of drugsproblematiek, huiselijk geweld. Ook kan het zijn dat ouders plotseling (tijdelijk) niet beschikbaar zijn door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of detentie. En het komt ook voor dat het gewoon niet meer gaat omdat ouders en kind niet met elkaar overweg kunnen en alleen maar ruzie hebben. Hoe dan ook: voor het kind is het de beste oplossing om niet meer bij zijn eigen ouders te wonen.

Veiligheid en rust

Een kind kan kort- of langdurig worden opgevangen in een pleeggezin. En het is ook goed mogelijk om een kind alleen in weekends of vakanties op te vangen. In alle gevallen gaat het erom dat het pleegkind een plek heeft waar hij zich veilig kan voelen en tot rust kan komen. Er zijn dus allerlei vormen van pleegzorg. Variërend van vakantiepleegzorg, dagpleegzorg, crisispleegzorg en pleegzorg voor langere tijd. Ook is er gespecialiseerde pleegzorg voor gehandicapte of allochtone kinderen.

Opvang is tijdelijk

In principe is het de bedoeling dat een pleegkind tijdelijk wordt opgevangen. De biologische ouders blijven betrokken en het doel blijft altijd: terug naar huis keren. Dit maakt pleegzorg niet gemakkelijk. Het is een hele kunst voor pleegouders om de kinderen goed op te vangen. De kinderen komen uit een nare situatie, ze missen hun ouders en weten soms niet wat hun te wachten staat. Ze hebben vragen als:

  • waar kom ik terecht?
  • ga ik nog terug naar mijn ouders?
  • hoe lang moet ik in dit pleeggezin blijven?


Pleegkinderen kunnen dan ook probleemgedrag laten zien. Ze zijn loyaal naar hun biologische ouders toe. Tegelijkertijd zoeken ze een manier om in het nieuwe gezin een plek te krijgen. Dit vraagt veel van hen en van de overige gezinsleden.

Links over dit onderwerp

www.pleegzorg.nl
Website van Pleegzorg Nederland met informatie voor kinderen en jongeren, ouders, pleegouders, en professionals.


www.denvp.nl
website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.


www.europakinderhulp.nl
Europa Kinderhulp organiseert vakanties voor kansarme kinderen in Europa. Jaarlijks zijn ze op zoek naar nieuwe gastouders.