Wet Kinderopvang

De kinderopvang is sinds 2005 geregeld via de wet Kinderopvang. Als je werk en de zorg van je kind combineert, kun je gebruik maken van de officiële kinderopvang. Hiervoor kun je een kinderopvangtoeslag van de overheid krijgen. Alleen kinderopvang die geregistreerd is bij de gemeente en voldoet aan wettelijke eisen, komt in aanmerking voor toeslag.

Vormen van kinderopvang die onder de Wet kinderopvang vallen:

 

  • dagopvang
  • buitenschoolse opvang
  • ouderparticipatiecrèches: crèches waarin een groep ouders beurtelings elkaars kinderen opvangt. Er zijn geen betaalde groepsleiders.
  • gastouderopvang: opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de ouder die de opvang aanvraagt (max. 4 kinderen).


Vormen die niet onder de Wet kinderopvang vallen:

  • tussenschoolse opvang
  • vriendendiensten of familiediensten
  • een au pair
  • incidentele oppas
  • peuterspeelzalen
  • overblijven van schoolgaande kinderen


Kijk voor meer informatie over kinderopvang in het GGD-dossier.