Grenzen stellen

'Nee, niet doen', 'Nee, dat mag niet', 'Ik had toch gezegd dat…'. Grenzen stellen op een dusdanige manier dat je kind direct luistert, is de droom van veel ouders. Maar dat dit geen haalbare kaart is, weet iedereen. Kinderen zijn nou eenmaal geen robotten die altijd direct doen wat je vraagt. Kinderen spelen en horen je niet, of willen je niet horen.

Structuur en duidelijkheid

Grenzen stellen is een belangrijk onderdeel in de opvoeding. Ze bieden structuur, veiligheid en duidelijkheid. Dat is voor alle kinderen van groot belang. Grenzen hebben ook basisregels in zich: hoe ga je met iemand of iets om? Daardoor helpen ze om de sfeer in huis gezellig te houden. Ook helpen regels om waarden en normen over te brengen op je kind. Je leert je kind respect te hebben en rekening te houden met anderen. Je kunt afspraken op een hele prettige manier aan je kind overbrengen. Humor kan heel goed werken om je kind erop te wijzen dat hij iets doet wat niet de bedoeling is.

Ontdekkingsreis

Een duidelijk kader van wat wel en wat niet mag, biedt je kind de gelegenheid om op ontdekkingsreis te gaan zonder daarbij te ver te gaan. Elk kind heeft de nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen. Dit is ook goed, het stimuleert de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van je kind. Een baby leert kruipen en onderzoekt of hij de blaadjes van de plant kan eten. Dit is niet de bedoeling, dus als ouder geef je de grens aan. Dit geldt ook als je peuter de stereotoren wilt onderzoeken of om snoep zeurt in de supermarkt.

Kortom: als regels en grenzen niet duidelijk zijn, denk dan aan het volgende:

  1. Geef zelf het goede voorbeeld.
  2. Vanaf drie jaar: leg goed aan je kind uit wat de regels zijn en waarom je die belangrijk vindt.
  3. Reageer duidelijk maar zonder geweld als je kind een regel overtreedt.


Bedenk daarbij dat de leeftijd van het kind van invloed is op de mate waarin het regels kan begrijpen en naleven.

Cursus

Ook zijn er opvoedcursussen voor verschillende leeftijdscategorieën. Tijdens een cursus krijg je de gelegenheid om met andere ouders van gedachten te wisselen over jouw manier van opvoeden. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende opvoedtechnieken.