Zindelijk worden

Zindelijk worden is een belangrijke fase in het leven van een peuter of kleuter. Voor zowel je kind als voor jezelf. Het kan even duren voordat je kind zover is. Over het algemeen zijn meisjes eerder zindelijk dan jongens. Maar ieder kind is uniek en starten met zindelijkheidstraining heeft pas zin als het kind er rijp voor is.
Wanneer is je kind zindelijk?

Je kind is zindelijk als het gecontroleerd kan plassen en poepen op een plaats die daar speciaal voor bedoeld is. Je zoon of dochter moet echt controle hebben over de sluitspieren om zelf te kunnen bepalen wanneer hij of zij naar het toilet gaat.

Fasen zindelijk worden

 

  1. Plassen als een reflex, tot 12 maanden plassen baby’s reflexmatig.
  2. Meer bewust plassen. Vanaf 12 maanden brengt een baby het plassen bewust op gang of houdt het op.
  3. Vanaf twee jaar kun je proberen om te starten met zindelijkheidstraining. Drie dingen zijn hierbij belangrijk: je kind moet voelen dat hij moet plassen; je kind moet snappen dat plassen en poepen te maken heeft met de wc of het potje en je kind moet willen!


Koppig

Een peuter van twee of drie jaar kan erg koppig zijn. Zindelijk worden kan nog wel eens een onderwerp van strijd zijn. Hierbij oefent de peuter zijn wil en eigen grenzen. Heel belangrijk voor hem, maar lastig met het zindelijk worden.

Terugval

Als je kind zindelijk is, kan er altijd een terugval komen. Dit kan voortkomen uit machtstrijd met ouders, naar school gaan, wennen aan de kinderopvang of bijzondere omstandigheden binnen het gezin.

Met vijf jaar uitgerijpt

Pas met vijf jaar zijn alle organen die met zindelijkheid te maken hebben uitgerijpt. Dan mag je verwachten dat een kind volledig zindelijk is. Het is overigens niet bijzonder dat kinderen tot zeven jaar in hun bed plassen.

Te vroeg beginnen werkt niet

Bovenstaande signalen zijn belangrijk. Te vroeg beginnen met zindelijkheidstraining zal eerder averechts werken dan in je voordeel. Toont je peuter belangstelling voor de wc of het potje? Probeer het rustig uit maar leg er geen nadruk op als het niet lukt. Laat het kind ook rustig met het potje spelen zodat het geen eng object voor hem is.

Toch nog problemen?

Merk je dat je zoon of dochter grote problemen houdt met het zindelijk worden? Dan is er misschien meer aan de hand. Er kan sprake zijn van obstipatie (verstopt zitten) of onjuist gebruik van de spieren. Ook angst kan een rol spelen als je kind nog lange tijd in zijn broek plast of poept. Maak je je zorgen hierover? Neem dan contact op met je huisarts. Hij kan meekijken en meedenken over dit probleem. Eventueel kan hij je ook doorverwijzen naar de plas- en poeppoli van het ziekenhuis. Daar kijkt een multidisciplinair team naar het probleem.