Plassen en poepen 0-3 maanden

Met enige regelmaat trakteert je baby je op een volle luier. Hoe vaak en in welke vorm je baby ontlasting heeft, hangt sterk af van de soort voeding die hij krijgt.

Borstvoeding

Bij borstvoeding heeft de ontlasting een lichtgele kleur en is erg zacht. De eerste weken poept een baby een aantal keren per dag. Daarna loopt dit geleidelijk terug naar een keer per dag en soms zelfs een keer per week of nog minder. Naarmate de voeding verandert, verandert ook de ontlasting.

Kunstvoeding

Als je baby kunstvoeding krijgt, kan zijn ontlasting variëren, van heel stevig tot heel dun. Zolang je baby zich prettig voelt en goed in gewicht aankomt, is er geen reden om je zorgen te maken. Als je kind krampjes heeft, moeite heeft om zijn ontlasting kwijt te raken of als zijn ontlasting juist zo dun is als water, neem dan contact op met het consultatiebureau.