ADHD

ADHD betekent Aandachttekortstoornis met hyperactiviteit. We zeggen ook wel eens Alle Dagen Heel Druk. Jongeren met ADHD reageren vaak impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren op een activiteit. Maar ze kunnen wel vaak langdurig TV kijken en met hun computer spelen.

Hoe herken je ADHD?


Je herkent ADHD als je kind niet kan stilzitten, hyperactief is, geen rekening houdt met anderen, regelmatig spullen kwijt is, snel afgeleid is en moeite heeft om zich aan afspraken en aanwijzingen te houden. Het bijzondere is dat kinderen met ADHD zich op bepaalde momenten wel heel goed kunnen concentreren, maar dit is wel uitzondering.

Oorzaken en beloop

ADHD is een van de meest voorkomende gedragsstoornissen bij kinderen. Het is zo goed als zeker dat de oorzaak van deze aandoening erfelijk bepaald is. ADHD komt voor op alle leeftijden, van pasgeboren kinderen tot en met ouderen. ADHD wordt het meest gesignaleerd bij kinderen tussen de vier en zestien jaar. Uit onderzoek is gebleken dat drie tot vijf procent van alle kinderen ADHD heeft. Van de kinderen die behandeld zijn, houdt een derde ADHD. Bij de helft blijven de verschijnselen bestaan in een mildere vorm, maar zijn nog wel hinderlijk. Bij een derde verdwijnen de verschijnselen helemaal. In de volwassen leeftijd houdt een derde ADHD. Bij anderen nemden de klachten af of verdwijnen helemaal.

De gevolgen

Als een kind ADHD heeft, dan heeft dat vaak gevolgen voor de kwaliteit van zijn leven. Jongeren met ADHD doen het minder goed op school en hebben moeite met contacten leggen en onderhouden met anderen. Ze roepen door hun drukke, chaotische gedrag vaak negatieve reacties op uit hun omgeving, waardoor ze minder dan andere leeftijdgenoten een goed gevoel over zichzelf krijgen.

Vaststellen ADHD

Voor het vaststellen van ADHD wordt medische en psychologische deskundigheid ingezet. De diagnose wordt gesteld op basis van informatie van ouders, school en de jongere zelf. Naast vragenlijsten zijn er ook gesprekken, aangevuld met psycholische testst.

Behandeling ADHD

ADHD is niet te genezen, maar door behandeling nemen de klachten af.

Medicatie

Kinderen en jongeren krijgen meestal het medicijn psychostimulantium. Hier zijn twee soorten van: methylfenidaat (Ritalin en Concerta) en dexamfetamine. ADHD geneest hierdoor niet, maar de klachten worden lichter. Over het algemeen verbetere de klachten bij 70-80% van de kinderen vanaf vier jaar.

Cognitieve therapie


Bij cognitieve therapie leert je kind eerst na te denken voordat het reageert. Deze behandeling helpt niet specifiek tegen de ADHD, maar wel tegen bijkomende klachten.

Pycho-educatie

Als ouders krijg je uitleg over ADHD en de mogelijkheden en beperkingen van je kind. Ook krijg je tips en adviezen voor de omgang met ADHD.

Ouder-leerkrachttraining


Ouders en leerkrachten wordt geleerd hoe ze beter kunnen reageren op het gedrag van hun kind met ADHD. Gewenst gedrag wordt beloond, ongewenst gedrag genegeerd of gestraft. Dit vermindert de verschijnselen van ADHD, al is het effect minder groot dan bij medicatie.


Tips in de omgang

 

  • Geef korte duidelijke opdrachten
  • Bied uitdaging in opdrachten, eventueel meerdere korte opdrachten tegelijkertijd
  • Geef structuur
  • Volg de voortgang van taken of werkzaamheden
  • Voor meer informatie over de behandeling van ADHD kun je kijken op www.trimbos.nl


Links over dit onderwerp

www.adhd.nl
Website van de ADHD stichting. De ADHD stichting is onafhankelijk en géén patiënten-, ouder- of lotgenotenorganisatie. ADHD-land wordt het centrale informatiepunt voor iedereen die iets wil weten over ADHD: voor ouders, volwassenen, kinderen, hulpverleners, docenten, studenten, wetenschappers en alle andere geïnteresseerden.

www.balansdigitaal.nl
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

www.impulsdigitaal.nl
Website van de landelijke vereniging Impuls. Impuls wil het leefklimaat van volwassenen met ADHD verbeteren en integratie in de samenleving bevorderen. De website biedt praktische informatie over (leven met) ADHD.

www.netwerkadhdbijvolwassenen.nl
Netwerkorganisatie voor volwassenen met ADHD. De site biedt praktische informatie.

www.kcco.nl
Website van CrossOver voor jongeren, handicap en werk. Dit Kenniscentrum maakt informatie toegankelijk voor jongeren met een arbeidshandicap. De site biedt links naar informatieve sites en patiënten- en belangenverenigingen op het gebied van diverse lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook vind je hier links naar werkprojecten, publicaties, onderwijs en beperkingen en ervaringsverhalen

http://connect.to/gaaf
Stichting GAAF organiseert activiteiten voor ADHD-Families. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van ontspannende en educatieve activiteiten voor gezinnen met een of meerdere ADHD-kinderen en hun verdere familieleden. e-mail: gaaf@euronet.nl

www.ovak.nl
Op de website van de vereniging van en voor ouders van kinderen met psychiatrische problemen vindt u onder andere informatie over de stichting ' Een ADHD kind is ook een kind'. Deze stichting richt zich op het stand brengen van een logeervoorziening voor kinderen met ADHD en op het verbeteren van de begeleiding van het gezin en van het kind in de schoolsituatie.

Op bovenstaande website vind je ook meer informatie over andere verenigingen en stichtingen zoals:

 

  • Vereniging voor ouders van een ADHD kind
  • Stichting ADHD volwassenen