MCDD

Als je kind MCDD (Meervoudige Complexe Ontwikkelingsstoornis) heeft, dan merk je dat als ouder niet altijd direct op. In 'een-op-een relaties' gaat het vaak behoorlijk goed. Jongeren met MCDD zijn namelijk wel in staat tot contact maken. Het gaat pas fout als de veiligheid wegvalt. Dit gebeurt als er meer personen in de buurt zijn, dan kan je kind angstig worden. Omdat hij deze angst niet kan reguleren, zal het snel omslaan in paniek. En boosheid slaat om in woede-uitbarstingen. Dus school, uitstapjes en visite zorgen als snel voor heftige emoties.


Niet erkende ontwikkelingsstoornis

MCDD betekent Meervoudige Complexe Ontwikkelingsstoornis (Multiple Complex Developmental Disorder). Het is een ontwikkelingsstoornis die nog niet is erkend is door de psychiatrie. Zoals de naam al zegt gaat het om een complex geheel. De symptomen van MCDD zijn te verdelen in drie groepen:

 

  1. Angst en agressie: angst schiet door in paniek en boosheid slaat door in woede. Dit noemen we stoornissen in de regulatie van affecten.
  2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag naar leeftijdgenoten en volwassenen.
  3. Stoornissen van het denken zoals van de hak op de tak springen, bizarre fantasieën, geheel opgaan in fantasieën, moeite hebben met het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid.


Sterke fantasie

Een te sterke fantasie hebben is een belangrijk kenmerk van kinderen met MCDD. Je kind kan de grens tussen de realiteit en fantasie niet meer trekken of herkennen. Soms wordt je kind ‘geleefd’ door zijn of haar fantasie. Het lijkt erop dat het regulatiemechanisme dat emoties en gedachten in evenwicht houdt, niet goed functioneert. Dit alles leidt ertoe dat je kind vooral bezig is met zijn angst en fantasie in bedwang te houden. Dit kost tijd, energie en moeite.

Jongeren met MCDD

Als je kind ouder wordt, komen er meer uitdagingen kijken bij de opvoeding. Bij een puber met MCDD is het belangrijk om in de gaten te houden dat de emotionele uitbarstingen niet leiden tot psychosen of andere heftige reacties van meer blijvende aard. Richting de volwassenheid leren MCDD-ers omgaan met hun stoornis. De heftige uitbarstingen vlakken af. Toch blijven ze moeite houden met sociale contacten, zich handhaven in groepen en hebben ze een andere manier van denken. Vaak blijft hulp en begeleiding noodzakelijk.

Geen behandeling

Er is geen behandeling voor MCDD. Het lijkt belangrijk om prikkels te reguleren, zonder hierin door te schieten. Een consequente opvoeding, duidelijke regels, grenzen en afspraken zijn erg belangrijk. Het inhouden van je eigen emoties en een gelijkmatige benadering, zorgen ervoor dat je kind kan leren om de eigen emoties te beheersen. Samenwerking met school of een instelling waar je kind (gedeeltelijk) woont is van groot belang. Door goed in kaart te brengen waarom je kind angstig, boos of agressief reageert, kan duidelijk maken of er echt sprake is van MCDD en niet van een andere gedragsstoornis.

Wel begeleiding


Als alle betrokkenen eenzelfde lijn hanteren naar je kind, dan vergroot de voorspelbaarheid voor hem of haar. Visualiseren van de dagstructuur, duidelijke opdrachten en vaste personen zijn nodig om grip te houden op de emoties van je zoon of dochter. Afhankelijk van de problemen die op de voorgrond treden, kan medicatie ondersteuning bieden.

Links over dit onderwerp


www.balansdigitaal.nl
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder MCDD, ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

www.mcdd.info
Informatieve website over MCDD met tips en een forum om ervaringen uit te wisselen.

www.mcddaspergerpdd.eigenstart.nl

Startpagina met links naar allerlei sites over MCDD, asperger en PDD-NOS

www.oudersvanautisten.nl
Site met veel informatie en gastenboek
autisme-mcdd.startpagina.nl
Startpagina met links naar allerlei sites over autisme en mcdd

www.kcco.nl
Website van CrossOver voor jongeren, handicap en werk. Dit Kenniscentrum maakt informatie toegankelijk voor jongeren met een arbeidshandicap. De site biedt links naar informatieve sites en patiënten- en belangenverenigingen op het gebied van diverse lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook vind je hier links naar werkprojecten, publicaties, onderwijs en beperkingen en ervaringsverhalen