Taal, spraak

Jongeren met een communicatieve beperking hebben moeite met zich goed uitdrukken door middel van woorden. Er is dan sprake van een spraak-of een taalontwikkelingstoornis. Je zoon of dochter kan ook moeite hebben met het uitspreken van bepaalde klanken. Spraakstoornissen kunnen ook samenhangen met slechthorendheid of doofheid.

Taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van de moedertaal. Er kan sprake zijn van een vertraagde ontwikkeling of van een afwijkende taalontwikkeling.

Afwijkende taalontwikkeling

Bij jongeren met taalproblemen wordt onderscheid gemaakt tussen niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen en specifieke taalontwikkelingsstoornissen.

 

  • Bij niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen verloopt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend. In combinatie met een ander probleem zoals: een auditieve beperking, moeite met contact maken of een verstandelijke beperking.
  • Bij een specifieke taalontwikkelingsstoornis heeft een kind uitsluitend problemen in de taalontwikkeling.


Logopedie

Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis komen vaak terecht bij een logopedist. Deze geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo'n behandeling heeft als doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen. De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus. Uiteraard kan een stoornis in de communicatie ook verholpen of gunstig beïnvloed worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling.

Links over dit onderwerp

www.kno.nl
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde

www.sintmarie.nl
Sint Marie is een orthopedagogisch expertise- en kenniscentrum voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met communicatieproblemen. Deze problemen kunnen te maken hebben met ernstige gehoor-, spraak- en taalstoornissen en/of autismespectrumstoornissen

www.kennisring.nl
Consumentenplatform met informatie over recht- en regelgeving, gezondheidshulp, sociale zekerheid en adressen.

 

www.fenac.nl
Website van de federatie audiologische centra