Agressie

Ongeremdheid hoort bij de puberteit. Een kleine tegenvaller leidt snel tot een gigantische uitval, maar voortdurend uitschelden, stelen uit de ouderlijke portemonnee, emotionele chantage en fysieke bedreiging is intimiderend gedrag waar je als ouder tegen op moet treden. Agressie als gevoel (boos zijn) hoort erbij. Het is een wezenlijke en aangeboren emotie bij mensen. Agressief gedrag wordt onder andere aangeleerd tijdens de opvoeding. Ook slecht voorbeeld doet volgen. In het gezin leert het kind veel gedragingen. Het voorbeeld dat een ouder of opvoeder geeft, heeft veel invloed op pubers. Kinderen leren agressief gedrag ook van leeftijdsgenoten op school of op straat.

Oorzaken agressie bij pubers


Voor agressie hoeft niet altijd een aanwijsbare reden te zijn. Maar als je als ouders nooit eisen stelt of grenzen aangeeft dan creëer je een 'dwingelandje' die geen gezag accepteert. En groeit jouw kind op in een agressieve omgeving (geweld binnen het gezin), dan is de kans groot dat je kind ook agressief gedrag gaat vertonen. Er is nog een aantal andere oorzaken voor agressie:

 

 • Kinderen in de puberteit kunnen boos en agressief worden als ze hun zin niet krijgen.
 • Kinderen reageren brutaal en agressief omdat zij graag erbij willen horen. Zij doen stoer om indruk te maken op andere kinderen.
 • Sommige pubers worden boos en agressief als ze onrecht of onmacht ervaren. Ze voelen zich gekwetst.
 • Kwaadheid en agressie kunnen ook ontstaan wanneer een kind niet goed kan meekomen op school.


Hoe help je je puber?

Agressieve kinderen plaatsen hun ouders en opvoeders vaak voor een raadsel: wat hebben wij verkeerd gedaan? Hoe kunnen wij onze pubers tot een vredelievender houding opvoeden? Agressieve uitingen van boosheid zoals slaan, vernielen kunnen echter niet getolereerd worden. Wanneer dit gedrag schade toebrengt aan anderen moet het gestopt worden. Het is zaak te zoeken naar manieren om dit gedrag te voorkomen. Heeft jou kind agressieve buien? Dan heb je wellicht iets aan onderstaande tips:

 

 • Wees niet bang voor de woede van je puber. Soms is woede begrijpelijk, het is niet altijd leuk wat ouders te melden hebben. Maak gebruik van de technieken van het slecht-nieuws-gesprek: direct het slechte nieuws melden; geef tijd om te reageren, ook als dat met gevloek gepaard gaat; help je kind de klap te verwerken; zoek samen naar oplossingen.
 • Communiceer op gelijkwaardig niveau. Schakel over op een andere manier van opvoeden: meer luisteren, geen dictaten opleggen en stap over naar de rol van adviseur.
 • Maak onderscheid tussen gedrag en gevoel. Als ouder heb je geen zeggenschap over het gevoel van je kind, wel over zijn gedrag. Blijf grenzen stellen en volhard daarin. Hoe boos kinderen ook zijn, als ouder bereik je meer als je standvastig blijft, niet toegeven.
 • Geef je kind vertrouwen. Kinderen groeien van zelf oplossingen bedenken, zelf beslissingen nemen en keuzes maken. Veel ouders zitten te lang bovenop hun kinderen.
 • Het is van belang de puber complimenten te geven als ze zich leren beheersen.
 • Wanneer je als ouder begrip toont voor de boosheid van je kind, zul je teleurstellingen beter accepteren. Begrijpen waarom kinderen boos zijn, betekent niet dat je als ouders / opvoeders het gedrag accepteert. Benoem dit ook zo naar je puber.
 • Als kinderen gevoelig zijn voor groepsdruk is het belangrijk dat je als ouders toezicht houdt op je kinderen: als ouder weet je dan waar je kind is en wat het doet.
 • Controle alleen is niet voldoende om de puber op goede pad te houden. Praten met pubers, belangstelling tonen voor wat ze meemaken, heeft veel effect. Het is de basis voor een goed contact tussen kinderen en ouders.


Waarom grijpen ouders niet in?

Regelmatig grijpen ouders niet in als hun puber agressief gedrag vertoont. Hier zijn verschillende redenen voor:

 

 • Ze vermijden confrontaties, ze zijn bang niet lief gevonden te worden
 • Ze willen de sfeer in huis of het humeur van hun kind niet verpesten
 • Ze zijn bang dat hun kind wegloopt of zichzelf iets aandoet
 • Ze zijn jn bang dat hun kind hen iets aandoet
 • Vergoelijken of bagatelliseren het gedrag van hun kinderen


Agressie heeft ook positieve kanten


Agressie heeft ook positieve kanten. Bepaalde uitingen van boosheid kunnen leerzaam zijn. Kinderen in de puberteit leren zo ook om ruzies tot een goed einde te brengen. Het is belangrijk om kinderen te leren omgaan met hun eigen agressieve gevoelens en met agressief gedrag van anderen. Pubers kunnen van hun vader of moeder leren hun boze gevoelens te onderkennen en te beheersen, of ze op een acceptabele manier te uiten. Als ouder kun je frustratie en tegenslag niet voor kinderen weghouden. Kinderen moeten hiermee leren om gaan.