Brutaliteit

Wat is nu brutaal? De ene ouder is sneller 'onder de indruk' van de verbale krachten van zijn puber dan de ander. Elke ouder heeft een eigen mening over het begrip brutaal zijn. In ieder geval zal elke vader of moeder merken dat zijn kind rond de pubertijd regelmatig een 'grote mond' heeft.

Voor zichzelf opkomen


Voor jezelf opkomen wordt nog wel eens verward met brutaliteit. Terwijl 'mondig zijn' erg positief kan zijn! Een puber die een teleurstelling moet verwerken omdat hij een wens/behoefte door de moeder of vader niet in vervulling ziet gaan, gaat eerst met jou de strijd aan. Als je dan toch bij je standpunt blijft, wordt hij of zij verdrietig of boos, slaat met de deur of wordt chagrijnig en in zichzelf gekeerd. Na twee minuten, twee uur of zelfs na twee dagen herstelt het evenwicht zich wel weer. Sommige ouders zien dit proces als onbeleefd en brutaal, terwijl juist een kind in de puberteit dit proces nodig heeft om weer in balans te komen met zichzelf en de ouders.

Brutaal rekbaar begrip

Brutaal zijn is een rekbaar begrip. Wat jij als ouder brutaal vindt, heeft te maken met een aantal aspecten zoals waarden en normen van de opvoeding, het milieu waarin kinderen opgroeien, de leeftijd van het kind en met omgangsvormen die in het gezin worden gehanteerd. Over het algemeen heeft het woord 'brutaal' een negatieve betekenis: kinderen die schelden tegen hun ouders, kinderen die een grote mond hebben, die schuttingtaal gebruiken, kinderen die zich gelijkwaardig opstellen tegenover ouders. Over het algemeen wordt dan gezegd, dat pubers brutaal zijn, zich brutaal gedragen. Het is een begrip met een duidelijke afkeuring erin. Als we het woordenboek erop naslaan, dan wordt het woord brutaal uitgelegd als: erg onbeleefd, met te weinig respect voor anderen.

Wat verwacht je?

In het gezin ligt de belangrijke taak voor ouders en opvoeders om hun kinderen respect bij te brengen. Als je kind brutaal is naar jou of een ander met de intentie te kwetsen, dan moet je duidelijk maken dat hij/zij niet op een dergelijke manier tegen je mag praten. De kans is anders groot dat je kind zich ook zo gaat opstellen tegenover anderen zoals onderwijzers, vrienden of bekenden. Als ouder confronteer je je puber met het gedrag en je maakt zonder omwegen duidelijk wat je van zijn/haar gedrag vindt en waarom je dat vindt. Het minste wat je als reactie van je kind nodig hebt, is dat het nadenkt over wat je tegen hem/haar zegt over de brutale toon. Dit heeft niets te maken met streng zijn. Het gaat erom dat je je kind leert hoe het zich tegenover jou en andere mensen en vrienden moet gedragen.