Stemmingswisselingen

Ouders van pubers weten dat de puberteit een heftige tijd kan zijn, waarin kinderen heen en weer worden geslingerd tussen uitersten. Van het ene op het andere moment veranderen ze thuis van lief tot onuitstaanbaar, van logisch tot irrationeel en van gezellig tot chagrijnig. Maar weinig ouders begrijpen iets van dit gedrag. Kinderen in de puberteit tussen de 11 en 15 jaar hebben regelmatig te kampen met deze onverwachte buien. Het ene moment kunnen ze heel volwassen zijn en het andere moment lijken ze op een klein kind.

Conflicten of problemen

Het wisselende gedrag van pubers kan soms te maken hebben met conflicten en problemen waar ze op dat moment niet mee om kunnen gaan. Tijdens de opvoeding is het voor jou als ouder heel belangrijk dat je je eigen emoties onder controle houdt. Want als jij emotioneel reageert, wanneer er problemen of conflicten zijn, dan zal een puber minder respect voor jou kunnen opbrengen en zich een volgende keer tot een ander richten.

Veilige basis

Gedurende de opvoeding van pubers blijft het dus de eerste verantwoordelijkheid van ouders tegenover hun kinderen om een veilige basis te creëren. De veiligheid die kinderen ervaren en de kwaliteit van de relatie en band tussen ouder en kind is ook voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de relatie van beide ouders of opvoeders. Een veilige basis met ruimte voor emoties en zichzelf kunnen zijn is heel belangrijk voor een puber.

Nog steeds kinderen


Pubers kunnen tijdens hun ontwikkeling vergeleken worden met spiegels. Over het algemeen gaat liefde niet van hen uit, maar als je als ouders veiligheid en ruimte aan hen geeft, ontvang je dat ook terug. Stemmingswisselingen kunnen ook ontstaan omdat pubers vaak het gevoel krijgen dat hun ouders niet meer van hun houden en ze zich niet gewaardeerd voelen om wie ze zijn op dat moment of hoe ze zich gedragen. Hierdoor ontstaat onzekerheid bij de puber en voelt hij zich alleen gerespecteerd wanneer hij voldoet aan 'gewenst gedrag'. Hierdoor kan de sfeer in huis worden overheerst door ruzie, grilligheid, onzekerheid en in het ergste geval depressiviteit. Als ouder moet je je realiseren dat pubers nog steeds kinderen zijn en dat pubers zich ook meestal in meer of mindere mate als puber zullen gedragen.

Zorg ervoor dat je kind(eren) in de puberteit echt het gevoel geeft dat je onvoorwaardelijk van hem houdt. Als dit niet gebeurt dan kan het zelfbeeld worden aangetast, dit belemmert de ontwikkeling naar volwassen gedrag.