Diagnostiek, testen

Met diagnostiek krijg je inzicht in bijvoorbeeld het gedrag, intelligentie of leermogelijkheden van je kind. Zo’n onderzoek kan hulpverleners of ouders handvatten bieden om beter om te gaan met het gedrag van het kind. Ook kun je gericht zoeken naar een goede manier van ondersteuning voor je zoon of dochter. En eventueel ook voor jezelf als ouder.

Als ouder kun je de aanvraag voor een diagnostiekonderzoek zelf doen met een verwijzing van de huisarts. Ook school of de hulpverleningsinstantie waar je kind al onder begeleiding is, kunnen een onderzoek aanvragen.

Diagnostiek wordt onder andere gedaan door: