Niet-geindiceerde hulp

Soms zoek je als ouder hulp die niet in het medische circuit valt. Je hebt bijvoorbeeld behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding of je zoekt voor je puber een coach die hem verder kan helpen met de keuze voor school of werk. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden:

 

  • Opvoedondersteuning: ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kind(eren).
  • Algemeen maatschappelijk werk: samen met een maatschappelijk werker kun je praten over zaken als relatieproblemen, financiële problemen, zorgen over werk of gezondheid, verwerking van gebeurtenissen.
  • Trajectburo voor opleiding en werk: hulp bij kiezen van studie of opleidings(richting) en ondersteuning.
  • Sociale vaardigheidstrainingen: in een groepstraining werken aan vaardigheden in groepen en contact met anderen / leeftijdgenoten. Er zijn groepen voor 8-12 jarigen en voor 12-16 jarigen. Soms ook speciaal voor jongeren met een beperking of een gedragsstoornis.
  • Oudertrainingen: trainingen waarin ouders meer zicht krijgen op het gedrag van hun kind. En hoe ze daar zelf een positieve invloed op uit kunnen oefenen.
  • Praatgroepen: onder begeleiding van een therapeut en in een groep ervaringen uitwisselen. Hiermee krijg je inzicht in wat er aan de hand is en zoek je naar oplossingen.
  • Lotgenotengroep: praat-doegroep voor kinderen, jongeren of volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis in hun leven hebben meergemaakt. Zoals misbruik, scheiding, dood van een familielid en geweld.


Er zijn nog veel meer vormen van niet-geïndiceerde hulp. Ben je naar iets specifieks op zoek? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen samen met jou uitzoeken of er een vorm van hulpaanbod is die aansluit bij jouw wensen.