Therapeutische hulp

Wordt je kind belemmerd op sociaal of emotioneel gebied? Dan kun je denken aan therapeutische hulp. Er zijn verschillende vormen van hulp.

 

  • Psycholoog: een psycholoog biedt hulp, advies en begeleiding bij persoonlijke problemen. Er zijn verschillende therapie- en begeleidingsvormen. Het is belangrijk om na te gaan welke vorm bij je kind en bij het probleem past.
  • (Ortho)pedagoog: geeft hulp aan ouders die vastlopen binnen de opvoeding van hun kind. Ook biedt de orthopedagoog hulp aan scholen en hulpverleners met vragen over opvoeden.
  • Vaktherapie: onder vaktherapie vallen alle creatieve therapievormen waarbij kinderen zich kunnen uiten door middel van dans, zang, media drama, tuinieren, schilderen of beeldenvorming.


Links over dit onderwerp

www.speltherapie.net

Op deze website van de Nederlandse Vereniging van speltherapeuten vind je speltherapeuten in Amersfoort en omgeving.

www.psynip.nl
Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Op de website vind je informatie over psychologische hulp. Ook staat hier het telefoonnummer alwaar je een lijst van psychologen bij je in de buurt kunt opvragen.

www.boka.org.
Website van de beroepsvereniging van (ortho)therapeuten www.nvo.nl
Website van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

www.vaktherapie.nl
Website met informatie over vaktherapie en namen van vaktherapeuten