Geweld binnen het gezin

Meer dan 40% van de Nederlandse bevolking is slachtoffer (geweest) van huiselijk geweld. Voor iedereen binnen het gezin, maar vaak ook voor mensen daarbuiten, heeft dit grote gevolgen. Geweld ontwricht het gezinsleven en voor alle gezinsleden ontstaat een onveilige situatie. Je durft misschien dingen niet meer te doen, uit angst voor de gevolgen. Je verliest je zelfbeheersing of wekt juist de woede van je partner of ouder op.

Zoek hulp

Huiselijk geweld kan een partner, een kind, een ouder of ander inwonend familielid raken. Of je nu slachtoffer of dader bent: het is belangrijk om hulp te zoeken om de negatieve cirkel te doorbreken. Met hulp van buitenaf is het gemakkelijker om verandering te krijgen in de situatie.

Getuige

Wanneer je getuige bent of denkt te zijn van geweld, is het belangrijk om actie te ondernemen. Het kan zijn dat jij degene bent die ervoor kan zorgen dat een gezin waar huiselijk geweld wordt gepleegd, hulp krijgt. Voor slachtoffers en daders is hulp vragen vaak te moeilijk. Door de betrokkenen te steunen en te begeleiden naar hulp, kun je een positieve invloed uitoefenen. Dit kan al door te laten merken dat je er bent voor het gezin en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Oordeel niet

Hoe moeilijk het ook is, het is belangrijk om niet te oordelen over het gezin. Huiselijk geweld komt vaak voort uit onmacht en onkunde. Iets oplossen door praten, overleggen, iemand van buitenaf erbij te halen, een time-out nemen of het andere gezinslid als volwaardig te zien, lukt niet meer. Als iemand geen uitweg meer weet en ziet bij een situatie, is geweld gebruiken de enige manier die lijkt over te blijven.

Wanneer is er sprake van huiselijk geweld?


Op de website van de steunpunten tegen huiselijk geweld staat de volgende omschrijving van huiselijk geweld: geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het kan gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Er is sprake van huiselijk geweld als je bijvoorbeeld wordt geslagen, uitgescholden, tegen je zin seks moet hebben of je geld moet afgeven. Als je partner of je ex, één van je kinderen, een ander familielid of een (huis)vriend zoiets bij jou doet, dan ben je slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is een moeilijk onderwerp. Het is niet gemakkelijk om erover te praten. Daarom is het prettig dat er enkele belangrijke organisaties zijn die hierin gespecialiseerd zijn.

Links over dit onderwerp

www.shginfo.nl
Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een landelijk telefoonnummer: 0900 - 126 26 26 (vijf cent per minuut). Als je belt vragen ze je om je postcode in te toetsen. Daarmee kom je vanzelf uit bij het steunpunt in de juiste regio.

www.kindertelefoon.nl
Bij de kindertelefoon kan een kind anoniem zijn of haar verhaal kwijt. Voor veel kinderen is het prettig om (ook) een uitlaatklep te hebben naast iemand in de vertrouwde omgeving. Vooral als ze niemand hebben die dicht bij hun staat of als ze er met niemand direct over durven te praten, is de Kindertelefoon een goede oplossing.

Ben je zelf kind en gaat het thuis niet goed, dan kun je altijd de Kindertelefoon bellen. Dat kan iedere dag van twee uur ’s middags tot acht uur ‘s avonds. Je hoeft je naam niet te noemen. Het telefoonnummer is: 0800 - 0432 (gratis). Bellen met je mobiele telefoon kan ook: 0900 - 0132 (20 cent per minuut plus de kosten van je mobiele telefoon).

www.huiselijkgeweldeemlandheuvelrug.nl
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Eemland Heuvelrug.
Ze zijn bereikbaar via 0900-6667776 (lokaal tarief). Er zijn verschillende overleggen waarin aangiften en meldingen door een groep hulpverleners wordt besproken.