Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis op het gebied van taal. De informatie wordt niet goed in de hersenen verwerkt. Hierdoor heeft je kind moeite met lezen en schrijven. Ook kan je merken dat je kind moeite heeft om zich dingen te herinneren die kort geleden zijn gebeurd. Bij het schrijven worden letters en woorden vaak omgedraaid.

Zelfvertrouwen


Dyslexie komt meer voor bij jongens dan bij meiden. Het leestempo ligt over het algemeen lager dan bij gemiddelde leerlingen. Daarom zijn korte instructies en eenvoudige woorden belangrijk. Een kind dat de tijd krijgt om dingen te lezen en zich eigen te maken, zal meer zelfvertrouwen opbouwen. Hij merkt dat hij in staat is om taken zelfstandig te doen. Tijdens de basisschool zie je vaak al kenmerken. Toch ontdekken veel jongeren hun dyslexie pas tijdens de middelbare school.

Hoe herken je dyslexie?

12-plussers met dyslexie hebben met name moeite met spellen en het leren van vreemde talen.

Hoe wordt dyslexie behandeld?

Er zijn twee soorten behandelmethoden: psycholinguïstische (klankgerichte) en orthodidactische (leertaakgerichte). Ongeveer 70 procent van de behandelingen is op psycholinguïstische basis.

Speciale behandeling

Kinderen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op speciale faciliteiten bij examens.

Links over dit onderwerp

www.dyslexie.startkabel.nl
Algemene startpagina met links naar allerlei sites over dyslexie

www.steunpuntdyslexie.nl
steunpunt dyslexie van belangenvereniging Balans

www.kcco.nl
Website van CrossOver voor jongeren, handicap en werk. Dit Kenniscentrum maakt informatie toegankelijk voor jongeren met een arbeidshandicap. De site biedt links naar informatieve sites en patiënten- en belangenverenigingen op het gebied van diverse lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook vind je hier links naar werkprojecten, publicaties, onderwijs en beperkingen en ervaringsverhalen

www.balansdigitaal.nl

Vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder dyslexie

www.iwal.nl
instituut voor dyslexie