Onderwijs

In Nederland heeft iedereen toegang tot onderwijs. Jongeren kunnen zelf het type onderwijs kiezen en op welke school. Om je zoon of dochter te kunnen begeleiden bij deze keuze vind je hier meer informatie over de verschillende schooltypen in Nederland en waar je op kunt letten bij het maken van een keuze. Ook als je kind een handicap heeft of in aanmerking komt voor speciaal onderwijs.