Conflicten op school

Als ouder hoop je dat je zoon of dochter lekker meedraait op school. Je gaat ervan uit dat je kind er op z’n plek zit en dat de leerkracht het beste voor heeft met hem of haar. Helaas wil dat niet zeggen dat er nooit conflicten of meningsverschillen zijn. Vaak zijn ze op te lossen door er met de direct betrokkenen over te praten, openheid is dan belangrijk. Maar er zijn ook klachten die niet eenvoudig zijn op te lossen.


Onderwerpen waar vaak onenigheid over is:

 

 • manier van lesgeven
 • communicatie binnen de klas of naar ouders toe
 • schooladvies of verwijzing naar speciaal onderwijs
 • aandacht voor je kind, zeker als het gaat om een kind met extra ondersteuningsbehoeften
 • samenstelling van de groep
 • meewerking van school of ouders aan extra ondersteuning, hulpverlening of onderzoek


Enkele tips om een conflict op school te bespreken:

 

 • Neem de tijd ervoor. Ga het gesprek niet aan voor of direct na schooltijd, maar maak een aparte afspraak met de leerkracht.
 • Ga uit van de gezamenlijke zorg voor je kind. Probeer constructief te zijn en te blijven in het gesprek.
 • Ga op tijd het gesprek aan, dus zodra je irritaties voelt. Dit voorkomt dat je wellicht uit boosheid aanvallend wordt. Dit komt een gesprek niet ten goede.
 • Zorg dat het gesprek een gesprek blijft, dus vertel vanuit jezelf (in de ik-vorm) en luister naar het verhaal van de andere partij.
 • Zorg dat je weet waar je over praat, ga uit van feiten.
 • Een leerkracht ziet je kind in een groep leeftijdgenoten functioneren. Jij ziet je kind individueel en in kleine groepjes functioneren. Samen hebben jullie dus een completer beeld van je kind, dan ieder apart. Maak gebruik van deze verschillende deskundigheid!
 • Maak heldere afspraken, zet ze op papier en zorg dat alle partijen hier een afschrift van krijgen.
 • Kom je er niet uit met de leerkracht, vraag dan (afhankelijk van het onderwerp) een intern begeleider of iemand van de schoolleiding erbij, bijvoorbeeld de locatiedirecteur, bouwcoördinator of directeur.
 • Komt er nog geen oplossing, dan kan het schoolbestuur erbij worden betrokken.
 • Tot slot kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Iedere school, zowel basis- als voortgezet, is aangesloten bij een klachtencommissie.


Links over dit onderwerp


www.voo.nl

Website van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Lokaal, regionaal en landelijk komt de VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs is er voor informatie, advies en ondersteuning.

www.lgc-lkc.nl
Website van de landelijke klachtencommissie onderwijs

www.nmi-mediation.nl

Website van het Nederlands Mediation Instituut. Hier vind je gekwalificeerde bemiddelaars