Hoger beroepsonderwijs

Met een diploma op zak van het vwo, havo en mbo niveau 4 kun je onder andere naar het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo).

Het hbo is verdeeld in verschillende sectoren:

 

  • Hoger Pedagogisch Onderwijs
  • Hoger Agrarisch Onderwijs
  • Hoger Technisch en Natuurwetenschappelijk Onderwijs
  • Hoger Gezondheidszorg Onderwijs
  • Hoger Economisch Onderwijs
  • Hoger Sociaal-agogisch Onderwijs
  • Kunstonderwijs


Naast deze opleidingen binnen een onderwijssector, zijn er ook samengestelde programma's. Dit zijn programma's die je als student zelf kunt samenstellen uit de onderdelen die de hogeschool aanbiedt.

Co-op opleiding

Een aantal hogescholen heeft ook zogenoemde Co-op opleidingen (Coöperatieve education). Het eerste jaar is voltijd. Daarna wissel je drie-en-een-half jaar lang elk half jaar af met werken en studeren.

Bachelor-Master-structuur (BaMa)

Je kunt een Master-opleiding volgen aan hogescholen en universiteiten, als je voldoet aan de selectie-eisen van de betreffende opleiding. De Bachelor- en Master-diploma's worden internationaal als academische graad erkend en bieden zo meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld studeren en werken in het buitenland. Ook buitenlandse studenten krijgen zo gemakkelijker toegang tot Nederlandse studies.

De universitaire opleiding bestaat uit een driejarige bachelor gevolgd door een éénjarige of tweejarige master. Er zijn twee soorten bachelors: na een universitaire bacheloropleiding krijg je afhankelijk van de studierichting de algemene graad 'Bachelor of Arts (BA)' of 'Bachelor of Science (BSc)'. Studeer je af aan een hbo-opleiding, dan krijg je een specialistische graad, zoals 'Bachelor of Fine Art (BFA)' of 'Bachelor of Arts and Economics (BAE)'.

Het onderscheid tussen hbo en universiteit in de bama-structuur is typisch Nederlands. In het buitenland kijkt men er raar tegenaan. Het bachelor-mastermodel is nu juist bedoeld om het hoger onderwijs in Europa gelijk te trekken.

Links over dit onderwerp

www.minocw.nl/bachelor
Informatie over de bachelor-opleiding op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

www.hbo-raad.nl
Website van HBOraad, de vereniging van hogescholen

www.schoolweb.nl

Opleidingsmogelijkheden mbo/hbo/universiteit en adressen

http://onderwijs.pagina.nl
Algemene pagina over onderwijs

www.ou.nl
website van de open universiteit Nederland

www.ib-groep.nl
Website van de Informatie Beheer groep. Hier kun je onder andere terecht voor informatie over en het aanvragen van studiefinanciering en ov-jaarkaart

www.werk.nl
Website van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

www.beroepskeuzeonline.nl
Een snel en deskundig antwoord op alle beroepskeuze- en loopbaanvragen

www.trajectbureau-sovee.nl
Voor informatie en begeleiding over scholing, beroepskeuze en werk. Voor jongeren uit de omgeving van Amersfoort vanaf 16 jaar.