Middelbaar beroepsonderwijs

Met een diploma van het voorgezet onderwijs op zak, heeft je zoon of dochter een stevige basis om verder te studeren. Maar je kunt met dit papiertje nog niet de arbeidsmarkt op. Daarvoor heb je een mbo-opleiding van niveau-2 nodig. Dat betekent dat je na het vmbo opnieuw een keuze moet maken. Een diploma van een vervolgopleiding aan het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) biedt wel mogelijkheden om te gaan werken. Wat je kunt gaan doen, is afhankelijk van het niveau dat je hebt gevolgd.

MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs)

Het mbo is verdeeld in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Deze leerwegen bestaan uit vier opleidingsniveaus. Daarbinnen is het mogelijk om door te stromen van het ene naar het andere niveau. Binnen het mbo zijn honderden verschillende opleidingen. Deze zijn onderverdeeld in sectoren en komen overeen met de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

BOL en BBL

De beroepsopleidende leerweg (bol) is een dagopleiding (voltijd) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) een deeltijdopleiding. Binnen deze twee leerwegen zijn vier niveaus die je kunt volgen:

 

  • Niveau 1 Assistentenkwalificatie Dit is het laagste niveau. Het gaat hierbij om het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden zoals het toepassen van geautomatiseerde routines en standaardprocedures. Duur: een half jaar of een jaar.
  • Niveau 2 Basisberoepskwalificatie. Deze opleidingen zijn gericht op meer gecompliceerde routines en standaardprocedures. Duur: twee of drie jaar.
  • Niveau 3 Vakkwalificatie. Een vakfunctionaris voert de werkzaamheden van het beroep volledig zelfstandig uit. Duur: twee tot vier jaar.
  • Niveau 4 Middenkaderkwalificatie. Dit zijn de opleidingen tot (midden)kaderfunctionaris (duur: drie of vier jaar jaar) en specialist (duur: een of twee jaar). De (midden)kaderfunctionaris en de specialist zijn in staat nieuwe procedures te ontwikkelen en mede leiding te geven aan de organisatie waarin het beroep wordt uitgeoefend. Dit vierde niveau sluit vaak aan op het Hoger Onderwijs.


Toelatingseisen

Wil je toegelaten worden tot niveau 1, dan is het voldoende als je hebt voldaan aan je volledige leerplicht. Voor niveau 2 moet je meestal in het bezit zijn van het diploma vmbo-bl (basisberoepsgerichte leerweg).

Met de niveaus 3 en 4 kun je aan de slag met een diploma van vmbo-gl (gemengde leerweg), vmbo-kl (kaderberoepsgerichte leerweg),vmbo-tl (theoretische leerweg) of het diploma mbo niveau 2. Ook met het overgangsbewijs van havo 3 kan je worden toegelaten.

MBO-Plus

Op een mbo-Plus opleiding kun je terecht met een diploma havo of vwo. Deze opleiding op mbo 4 niveau kun je een kortere tijd doen, meestal in 1 of 2 jaar.

Links over dit onderwerp

www.werk.nl
De website van het centrum voor werk en inkomen (CWI)

www.beroepskeuzeonline.nl
Een snel en deskundig antwoord op alle beroepskeuze- en loopbaanvragen

www.schoolkwaliteit.nl
Informatie, tips en advies bij schoolkeuze en kwaliteit van een school

www.schoolzoeker.nl
Het aanbod aan scholen voor middelbaar, voortgezet onderwijs (VO) in jouw omgeving. En criteria voor opleidingen (curriculum) ze bieden en waarin ze zich onderscheiden. Het gaat om scholen voor vwo, havo en vmbo. Inclusief de gymnasia, particuliere scholen en het schriftelijk onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl
Met achtergrondinformatie van de onderwijsinspectie en inspectierapporten van scholen.