Voorgezet onderwijs

Het kiezen van een middelbare school is heel wat lastiger dan de keuze voor een basisschool. Er spelen nu heel andere belangen. Je zoon of dochter vindt het vaak belangrijk om naar dezelfde school te gaan als zijn of haar vrienden. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere dingen waar je op kunt letten:

 

  • Het advies van de basisschool.
  • De manier van leren van je kind.
  • Specifieke aandachtsgebieden van de diverse scholen: profielen, mogelijkheden tot extra aandacht bij leerproblemen
  • Wat vind jij belangrijk? Speciale klassen voor bijvoorbeeld sport, expressie, techniek of Engels. Extra activiteiten zoals theater, dans of huiswerkbegeleiding.
  • Organisatie van de school: grote of kleine school, lesuitval, regels en afspraken.
  • Kwaliteit van de school: slagingspercentage, zittenblijvers, gemiddelde eindexamencijfer.


Vier types


Het belangrijkste is het type school waar je voor kiest. Het voortgezet onderwijs (vo) bereidt scholieren voor op de toekomst. Er zijn vier soorten vo: Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo) en Praktijkonderwijs, vmbo , havo en vwo. Voor Praktijkonderwijs en voor lwoo moet je een soort toets maken. Je eigen school weet of je hiervoor in

aanmerking komt.


Links over dit onderwerp

www.beroepskeuzeonline.nl
Een snel en deskundig antwoord op alle beroepskeuze- en loopbaanvragen.

www.onderwijsinspectie.nl
met achtergrondinformatie van de onderwijsinspectie en inspectierapporten van scholen.

www.schoolkwaliteit.nl
Informatie, tips en advies bij schoolkeuze en kwaliteit van een school.

www.schoolzoeker.nl
Het aanbod aan scholen voor middelbaar, voortgezet onderwijs (vo) in jouw omgeving. En criteria voor opleidingen (curriculum) ze bieden en waarin ze zich onderscheiden. Het gaat om scholen voor vwo, havo en vmbo. Inclusief de gymnasia, particuliere scholen en het schriftelijk onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl

Met achtergrondinformatie van de onderwijsinspectie en inspectierapporten van scholen.