Omgaan met alcohol

Het kan je niet zijn ontgaan: pubers in Nederland drinken steeds meer en op jongere leeftijd. De komst van zoete mixdrankjes zoals Breezers, maakt het probleem alleen maar groter. De alcohol (5-6%) proef je nauwelijks en drinken dus lekker weg. Regelmatig wordt er in voorlichtingscampagnes op school en tv aandacht geschonken aan de negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Helaas leidt dit (nog) niet tot een gedragsverandering.

Ernstige gevolgen


Alcohol wordt steeds meer geaccepteerd in onze samenleving. Ouders maken zich vaak meer zorgen over het gebruik van (soft)drugs dan om het drinkgedrag van hun kind. Dit terwijl de gevolgen van alcohol vaak net zo ernstig zijn als die van drugs én vaak sneller optreden! Ook de cijfers liegen er niet om: bijna de helft van de jongens van 15 jaar is wel eens dronken geweest. Bij meisjes van dezelfde leeftijd is dat ongeveer 20%. Hoe jonger de puber, hoe langer het duurt voordat de alcohol in het lichaam is afgebroken en hoe groter de gevolgen op lichamelijk en geestelijk gebied. Omdat jongeren pas later de effecten van alcoholgebruik merken, drinken ze sneller achter elkaar. Helaas leidt dit dan ook tot grotere gevolgen.

Gevolgen van alcoholgebruik

 

 • Hersenbeschadiging: de hersenen van een puber zijn nog niet volgroeid. Alcoholgebruik leidt tot beschadiging en belemmering van de groei. Dit kan leiden tot gedrag- en leerproblemen.
 • Gezondheidsklachten van lichamelijke aard: misselijkheid, leverbeschadiging en psychisch: angst, depressies.
 • Het tandglazuur wordt beschadigd, dus slechte tanden als gevolg.
 • Sneller effect op gedrag: jongeren zijn sneller geïrriteerd en agressief, raken daardoor meer betrokken bij ruzies en andere rottigheid. Dus ook meer contact met politie en justitie.
 • Lossere grenzen: jongeren zijn meer geneigd tot onveilige seks met alle gevolgen van dien: soa’s, zwangerschap.
 • Hoe jonger een kind begint met drinken, hoe groter de kans op verslaving.


Al met al is de kans dus groot dat je als ouder op een onverwachte dag geconfronteerd wordt met het alcoholgebruik van je puber. Met 10, 13 of 16 jaar. Je ruikt de alcohol, je hoort je kind overgeven boven de toiletpot of je ziet de schaafwonden omdat hij met zijn fiets is gevallen. En dan?

Hoe ga je om met alcohol?

De meningen zijn verdeeld. Veel mensen zeggen dat verbieden juist leidt tot stiekem alcoholgebruik. Samen erover praten zou leiden tot minder gebruik. Uit onderzoek blijkt echter dat deze stelling niet altijd opgaat. Als ouders hun puber verbieden om te drinken, wordt er daadwerkelijk minder gedronken tijdens het uitgaan. Andere onderzoeken geven juist aan dat samen praten over het gebruik van alcohol en samen regels afspreken goed werkt. Hoe dan ook: het blijft belangrijk om met je kind in gesprek te gaan, al van jongs af aan. Of je gaat verbieden of in overleg gaat met je kind, hangt ook af van het karakter van je puber. Het is hoe dan ook van belang dat je je eigen grenzen stelt.

Tips om het gesprek aan te gaan

 

 • Een open houding: ga niet direct je kind beschuldigen, bestraffen of veroordelen.
 • Laat het onderwerp regelmatig terugkomen zonder er al te zwaar de nadruk op te leggen.
 • Wat was de reden van het gebruik: nieuwsgierigheid, vrienden die het deden, een weddenschap, gewoonte of verslaving?
 • Besteed eventueel extra aandacht aan de invloed van andere jongeren of vrienden. De groepsdruk kan erg groot zijn en het vraagt het nodige zelfvertrouwen om ‘nee’ te zeggen. Zelfvertrouwen en zelfwaardering zijn belangrijke eigenschappen om op een goede manier met groepsdruk om te kunnen gaan. Wanneer je kind moeite heeft met ‘nee’ zeggen, kun je overwegen om hem een sociale vaardigheidstraining te laten volgen.
 • Geef duidelijk grenzen aan: 16 jaar is een wettelijke leeftijd en daar is een reden voor. Ben je jonger, dan heeft alcohol te veel gevolgen voor je groei en ontwikkeling van je hersenen.
 • Maak verschil tussen zoons en dochters. Jongens kunnen over het algemeen iets meer alcohol verdragen dan meisjes. Bijvoorbeeld vanaf 16 jaar in het weekend 5 glazen voor jongens en 3 voor meisjes.
 • Leg uit dat alcohol in combinatie met medicatie of drugs tot direct ernstige gevolgen kan leiden (coma, hersenbeschadiging).
 • Kent je kind de gevolgen van gebruik? Leg uit dat er zowel de positieve (meligheid en vrolijkheid) als negatieve gevolgen zijn (groei- en hersenontwikkeling, verslaving, comazuipen, Korsakov-syndroom, lossere grenzen met onder andere onveilige seks als gevolg).
 • Geef zelf het goede voorbeeld: vermijd overmatig roken, drugs- of alcoholgebruik.
 • Laat je kind niet voor zijn of haar 16e in huis meedrinken. Geen wijn, bier of breezers. Vanaf 16 jaar kun je je kind af en toe een glaasje mee laten drinken (op zijn initiatief). Dit maakt alles minder spannend en je houdt zelf zicht op zijn reacties.


Hulp

Heb je het idee dat het een probleem is dat bij meer jongeren van school speelt, ga dan in gesprek met de docent of afdelingsleider. Met behulp van allerlei preventiemateriaal en lesideën kan de docent aandacht besteden aan diverse genotmiddelen. Als ouder kun je er ook attent op zijn dat op schoolfeesten geen alcohol wordt geschonken.

Folder voor ouders: kleine glazen, grote gevolgen. Een uitgave van de gemeente Amersfoort voor en door ouders over jongeren en alcohol.