Omgaan met drugs

De media besteden veel aandacht aan drugsgebruik onder jongeren. Niet onterecht: veel jonge pubers hebben al kennis gemaakt met softdrugs: ongeveer 3% van de 14-15 jarigen heeft wel eens drugs gebruikt. Bij 18-jarigen is het aantal gestegen tot 40%. De gevolgen van drugsgebruik, zowel soft- als harddrugs kunnen groot zijn. Het is daarom belangrijk om als ouder goed geïnformeerd te zijn. Weet waarover je het hebt, als je met je kind in gesprek gaat.

Vroegtijdig erbij zijn

Het is goed om het onderwerp drugs al vroegtijdig met je kind te bespreken. Dat hoeft niet in een officieel gesprek, het kan ook op een informele manier aan bod komen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderwerp in het nieuws, een nieuwe anti-drugs campagne of een thema op school. In dit soort gesprekjes kun je op een rustige en neutrale manier over drugs(-gebruik) praten. Je kunt je eigen mening en gevoel laten merken. Bij je puber kun je checken hoe hij tegenover drugs staat, hoe zijn vrienden ermee omgaan en hoe hij in de toekomst denkt ermee om te gaan. Spreek je vertrouwen uit dat hij geen stomme dingen zal doen. Belangrijk is ook om hem te laten weten dat hij altijd bij jullie terecht kan met vragen.

Enkele feiten

Softdrugs: cannabis, wiet, hasj. Softdrugs geven een ontspannen gevoel en versterken de zintuiglijke beleving.
Harddrugs: heroïne, cocaïne maar ook gedroogde paddenstoelen en pillen zoals XTC. Harddrugs hebben invloed op het zenuwstelsel.

Gebruikt? Tips om in gesprek te gaan

Ook al heb je veel gesprekken gehad, dan nog kun je ontdekken dat je kind drugs heeft gebruikt. Hiervan kun je erg schrikken. Is dit het begin van een verslaving of is het een eenmalig experiment? De beste manier om erachter te komen, is in gesprek te gaan met je puber. Belangrijk is dan wel dat je goede informatie hebt. Tips om het gesprek aan te gaan en wat belangrijk is om aan de orde te laten komen:

 

 • Een open houding: ga niet direct je kind beschuldigen, bestraffen of veroordelen.
 • Laat het onderwerp regelmatig terugkomen zonder er al te zwaar de nadruk op te leggen.
 • Wat was de reden van het gebruik: nieuwsgierigheid, vrienden die het deden, een weddenschap, gewoonte of verslaving?
 • Besteed eventueel extra aandacht aan de invloed van andere jongeren of vrienden. De groepsdruk kan erg groot zijn en het vraagt het nodige zelfvertrouwen om ‘nee’ te zeggen. Zelfvertrouwen en zelfwaardering zijn belangrijke eigenschappen om op een goede manier met groepsdruk om te kunnen gaan. Wanneer je kind moeite heeft met ‘nee’ zeggen, kun je overwegen om hem een sociale vaardigheidstraining te laten volgen.
 • Weet wát je kind gebruikt heeft, zodat je de juiste informatie kunt geven of alsnog op kunt zoeken.
 • Kent je kind de gevolgen van gebruik? Leg uit dat er zowel positieve kanten zijn: bijvoorbeeld meligheid, vrolijk en energiek, maar ook negatieve gevolgen: zoals heftige hallucinaties, emoties die versterkt worden, lichamelijke reacties, lichamelijke verslaving.
 • Geef zelf het goede voorbeeld: vermijd overmatig roken, drugs- of alcoholgebruik.


Wat als het niet goed gaat?

Ondanks al je zorgen kan het toch gebeuren dat het niet goed gaat met je kind. Je merkt dat hij regelmatig drugs gebruikt of de stap naar harddrugs heeft gezet. Wellicht leiden de schoolresultaten, lichamelijke of psychische gezondheid eronder. Wanneer je puber al andere problemen heeft zoals weinig vrienden, gezinsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, dan kunnen drugs deze problemen ernstig versterken. Het is lastig om te herkennen wanneer het gebruik buiten het kader van experimenteren valt. Enkele signalen die van belang kunnen zijn:

 

 • Plotselinge gedragsveranderingen
 • Onverklaarbare slechte schoolprestaties
 • Andere vriendenkring
 • Niet meer in staat zijn eigen verantwoordelijkheden te dragen
 • Lichamelijke klachten: gebrek aan eetlust, slecht concentratievermogen, slapeloosheid
 • Geestelijke klachten: somberheid, depressieve gevoelens, geïrriteerd reageren op kleine dingen
 • Onbereikbaarheid: je kunt niet meer in gesprek komen met je kind, hij is aan het liegen en wil nergens meer over praten
 • Geldproblemen


Afspraken

Wanneer je in deze fase zit, blijven de tips die eerder genoemd zijn deels van kracht: blijf open in je houding, maar vul het aan met grenzen. Ga afspraken maken over wanneer wel en wanneer niet te gebruiken. Het zal waarschijnlijk niet lukken om je kind volledig drugsvrij te krijgen, maar een compromis kan de eerste stap zijn naar dit doel. Mocht je kind niet kunnen minderen met zijn drugsgebruik, dan is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen. Op die manier kan een buitenstaander aan de slag gaan met het probleem, zodat er niet nog meer spanning komt in de ouder-kind relatie.

Hulp

Er zijn zowel landelijke als lokale organisaties die gespecialiseerd zijn in verslavingszorg. Je kunt via Internet advies en informatie vinden, telefonisch of door langs te gaan op een open spreekuur of op afspraak.

Voor meer informatie kun je bellen met de Drugsinfolijn: 0900-1995 (10 cent per minuut, ook anoniem)

Hulp in Amersfoort

Als je het idee hebt dat het een probleem is dat bij meer jongeren van school speelt (bijvoorbeeld in de klas), ga dan in gesprek met de docent of afdelingsleider. Via GGD-Midden Nederland zijn leskisten te leen voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs (leskist KRAB). Met behulp van allerlei preventiemateriaal en lesideën kan de docent aandacht besteden aan diverse genotmiddelen.