Omgaan met je jongere

De ene ouder merkt er niet zoveel van, de ander weet niet wat hem overkomt. In een puberhoofd speelt zich heel wat af. Als volwassene is het niet altijd gemakkelijk om hiermee om te gaan. Gelukkig zijn er tal van tips om het leven voor jezelf en je puber zo aangenaam mogelijk te maken.

 

 • Realiseer je dat de sfeer in huis niet alleen wordt bepaald door je kind, maar ook door jouw reactie op zijn gedrag. Kritisch kijken naar jezelf als ouder is dus belangrijk. Je kunt niet zijn gedrag veranderen, wel dat van jezelf.
 • Wees duidelijk in wie de ouder is en dus bepaalt hoe zaken in huis gaan. Betrek echter wel je puber als volwaardig gesprekspartner. Regels zijn regels maar kunnen veranderen als je puber laat zien dat hij verantwoordelijkheid aan kan. Dit betekent dat je soms de kwaaie ouder bent en soms in overleg een afspraak kunt veranderen. Houd wel in de gaten dat jij degene bent die bepaalt wanneer een afspraak kan veranderen.
 • Geef je puber regelmatig de kans om opnieuw te laten zien dat hij te vertrouwen is. Lukt het niet? Jammer, over een poosje kun je het weer proberen. Laat je zoon of dochter leren van zijn of haar fouten en vergissingen.
 • Geef je kind eigen verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in huishoudelijke taken of een krantenwijk.
 • Geniet van de nieuwe ontwikkelingen: een puber is prima in staat om te redeneren en dus om te discussiëren. Een goede discussie op z’n tijd kan heel positief werken op de onderlinge verstandhouding, relatie en openheid over datgene wat je kind bezighoudt.
 • Laat je kind voldoende slapen. Leer je kind al op jonge leeftijd dat slapen belangrijk is om te groeien, slim te worden en voor een goed humeur.
 • Laat je kind voldoende (gezond) eten.
 • Maak duidelijke afspraken over waar je kind is, mag zijn en hoe hij je op de hoogte houdt. Ken de vriendenkring van je kind, inclusief adres en telefoonnummer.
 • Respecteer de eigenheid van je kind: zijn karakter, zijn interesses, zijn hobby’s. Begeleid hem in het zich ontwikkelen en laat hem ook kennis maken met datgene wat jij mooi of interessant vindt. Wees voorbereid op kritiek, waarover je vervolgens wel in gesprek kunt gaan.
 • Laat zien waarvoor je staat, je waarden, normen, je eigen ‘ik’. Je kind laat het misschien niet merken, maar neemt deze opvoedbagage wel degelijk mee in zijn ontwikkeling.
 • Onderhandelen is belangrijk. Luister goed naar elkaar en kijk of je tot een compromis kunt komen. De kans dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraak houden is het grootst bij een compromis.
 • Warmte, acceptatie, begrip en genegenheid zijn sleutelwoorden in de omgang met pubers. Blijf in contact met je kind, ook al spreekt hij maar een paar woorden per dag. Blijf initiatief nemen, interesse tonen in zijn leefwereld en steun en begeleid hem waar je kan.


Kijk eens voor meer tips en informatie op de site: www.mijnpuber.nl