Onderhandelen en luisteren

Je kind zit in een nieuw fase. Dit betekent dat je anders met elkaar omgaat en dus ook op een andere manier gaat onderhandelen en luisteren. Soms zal het lastig zijn om rustig te luisteren naar het verhaal van je kind omdat je het misschien absoluut niet eens bent met zijn mening over iets. Vaak is het dan beter om niet meteen te reageren.

Tips om te onderhandelen

 

 • Maak eerst duidelijk wat de puber wil of vindt en dan wat jij wilt of vindt.
 • Bedenk samen allerlei oplossingen zonder hierop nog te reageren met 'belachelijk' of 'ja, dat is zo' en vooral niet 'ja, maar....'
 • Bekijk welke oplossingen voor jullie allebei haalbaar zijn.
 • Kies hier samen een oplossing uit en spreek af dit te gaan proberen. Hierbij is het belangrijk dat beide partijen het eens zijn.
 • Maak duidelijke afspraken over bijvoorbeeld taken in huis: helpen bij tafeldekken en afwassen is geen duidelijke afspraak. Duidelijk is: wie dekt tafel, wie wast af en hoe vaak en wanneer.
 • Ga na een tijdje na of jullie allebei tevreden zijn over de gemaakte afspraak. Zo niet, dan moet de afspraken misschien worden bijgesteld of er moet voor een andere oplossing worden gekozen.


Aandachtspunten

De basis in je relatie met je kind is aandacht, liefde en belangstelling. Pubers moeten hierop kunnen terugvallen, ze hebben het vaak meer nodig dan ze laten zien (met al hun stoerheid). Laat blijken dat je van je kind houdt en zeg dit af en toe eens. Heb vertrouwen in je puber en in jezelf als opvoeder.

Tips voor goed luisteren

Laat duidelijk merken dat je luistert:

 

 • neem even de tijd
 • kijk je kind aan
 • knik instemmend en zeg ja of mm
 • geef niet altijd je eigen meningStel korte vragen die je puber tot vertellen uitnodigen:

 

 • hoe ging dat?
 • en toen?
 • vertel eens?
 • wat bedoel je