Pychische problemen

Je zoon of dochter kan al op jonge leeftijd te maken krijgen met psychische problemen. Hij of zij heeft bijvoorbeeld moeite met het leggen van contacten met leeftijdgenootjes of wordt gepest. Ook kan een kind erg verdrietig zijn omdat er iemand in zijn directe omgeving is overleden. Een ziekte, beperking of psychische problemen bij een gezinslid kunnen ook oorzaak zijn van psychische problemen. En seksueel misbruik en incest kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Hier vind je meer informatie over psychische problemen. Sommige onderwerpen, zoals kindermishandeling en geweld binnen het gezin, vind je terug onder: In het gezin.