Financiele regelingen

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ) is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s waar je je niet voor kunt verzekeren via de zorgverzekeraar. Iedereen die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg. Je kunt onder andere een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen via de AWBZ.

De AWBZ onderscheidt zes soorten zorg, namelijk:

 

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Ondersteunende begeleiding
 • Activerende begeleiding
 • Verblijf
 • Behandeling


Ouders kunnen zelf AWBZ aanvragen of kunnen dat laten doen door een zorgaanbieder, huisarts of cliëntondersteuner. Voor meer informatie over de AWBZ kun je terecht op Kennisring.

PGB (vanuit AWBZ of WMO)


Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee jezelf als ouder zorg en begeleiding kunt inkopen bij verschillende instellingen. Je kiest zelf de zorgverleners en/of de begeleiders uit. Ook is het mogelijk om een organisatie in te huren. Deze organisatie werkt dan in jullie opdracht. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken. Het gaat dan over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp geboden wordt en de vergoeding die daarvoor uit het PGB wordt betaald.

Het PGB budget kan door ouders vanuit de AWBZ worden gehaald (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en logeeropvang) of uit de WMO (hulpmiddelen zoals rolstoelen of aanpassingen in woning gaat) .

Voor meer informatie over de PGB kun je terecht op www.pgb.nl.

WMO


Sinds januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met een handicap zich in en rondom hun huis, school en werk kunnen verplaatsen. Hierdoor kunnen ze andere mensen ontmoeten. Ook kunnen kinderen en jongeren op een normale manier gebruikmaken van hun huis. Voor kinderen geldt dat ook veilig spelen behoort tot het normale gebruik van de woning. Je kunt dus denken aan rolstoelen, een aangepaste buggy of een speelmobiel voor je gehandicapte kind. De WMO is in het leven geroepen om kinderen, jongeren en ouderen zo zelfstandig mogelijk te laten zijn in de maatschappij.

Voor meer informatie over de WMO kun je terecht op www.rechtopwmo.nl

Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen (TOG)

De Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) is een financiële regeling voor ouders of verzorgers die thuis een gehandicapt kind verzorgen. Het gaat hier om een bedrag dat bovenop de kinderbijslag wordt uitgekeerd. Het is een bijdrage voor de onderhoudskosten van een gehandicapt kind. Deze regeling is niet bedoeld als vergoeding voor extra gemaakte kosten.

Klik hier voor meer informatie over de TOG. Of bel met: 0475 - 36 8040

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een voorziening voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Als je in bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten moet maken die je zelf niet kan betalen, kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen. De gemeente kan bijvoorbeeld een bril, babyuitzet of woninginrichting vergoeden, maar ook extra hoge stookkosten door reumaklachten. De kosten moeten wel echt noodzakelijk zijn en je moet ze op geen enkele andere manier vergoed kunnen krijgen. Dus ook niet via een verzekering die je af had kunnen sluiten, of via een andere subsidieregeling. Als je bijzondere bijstand wilt aanvragen, dan kan dat bij de sociale dienst.

Voor meer informatie over de bijzondere bijstand, ga naar kennisring. Ook kun je bellen met het gratis nummer van de sociale dienst 0800-9051, bereikbaar van 9.30 tot 12.30 uur.

Als je een eigen contactpersoon hebt bij de sociale dienst, dan kan hij of zij je ook op de hoogte brengen van de mogelijkheden.


Regeling sociale participatie


De regeling Sociale Participatie zorgt ervoor dat mensen die rond bijstandsniveau leven ook de gelegenheid krijgen om actief deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. De regeling Sociale Participatie is alleen bestemd voor kosten die voortvloeien uit culturele of sportieve activiteiten. Activiteiten die de regeling vergoedt zijn:

 

 • Lidmaatschap sportvereniging
 • Lidmaatschap culturele organisatie
 • Abonnement krant en tijdschrift
 • Schoolreisjes; kampen
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Dierentuin, pretparken en musea
 • Evenementen en congressen (inclusief reiskosten op basis van openbaar vervoer)
 • Bezoek sportwedstrijden (bijvoorbeeld clubkaart)
 • Bioscoop, concerten of toneel
 • Sauna; beautycentrum
 • Bowlen, snooker
 • Zwemmen, zwemabonnement, zwemlessen
 • Hobbycursussen (bv. Volksuniversiteit, Instituut Kunstzinnige Vorming)
 • Cursusmateriaal
 • Attributen verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging (bv. bij een sportvereniging: sportkleding)
 • NS-kortingskaart


Voor meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het Persoonsgebonden Budget (PGB) kun je ook terecht bij jou in de buurt:

Zorgloket in Amersfoort
Gebouw Gewest Eemland
Van Asch van Wijckstraat 11
Amersfoort
T 033 460 91 11
info@zorgloketamersfoort.nl
Iedere werkdag kun je langskomen of bellen tussen 9.00 en 17.00 uur

Voor meer informatie over de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapten (TOG) kun je terecht bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht.

Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort
Postbus 2073
3800 CB Amersfoort
www.meeugv.nl
T 0900 633 63 63 (lokaal tarief)
E-mail: info@meeugv.nl

Voor meer informatie over de regeling Sociale Participatie kun je terecht op www.amersfoort.nl