Lichamelijke en zintuiglijke beperking en onderwijs

Met een lichamelijke beperking kan je kind gebruik maken van regulier onderwijs. Of van speciaal onderwijs gericht op de soort beperking van je kind. Het is soms moeilijk kiezen tussen regulier en speciaal onderwijs. Hieronder staan enkele voor- en nadelen van beide soorten onderwijs.

Voordelen van regulier onderwijs

 

 • Meestal is de school dichtbij.
 • Je kind gaat met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes naar school. Hij maakt daardoor meer vriendjes in de buurt.
 • Je kind wordt misschien meer gestimuleerd in zijn ontwikkeling.
 • Je kind heeft een leven net zoals alle andere kinderen.
 • Het is makkelijker om later door te stromen naar hoger regulier ondewijs.


Nadelen van regulier onderwijs

 

 • Het niveau is misschien te hoog voor je kind.
 • De klassen zijn groot waardoor je kind misschien niet genoeg aandacht krijgt.
 • Je kind kan niet met alles meedoen (gym, knutselen, schooluitje).
 • Je kind maakt door zijn handicap misschien weinig vriendjes.
 • Je kind mist lessen omdat hij naar therapie moet.
 • Tussen de 'gewone' kinderen valt je kind misschien op.


Voordelen van speciaal onderwijs

 

 • Het onderwijs is goed afgestemd op je kind.
 • De klassen zijn klein.
 • Je kind maakt misschien makkelijker vriendjes omdat iedereen hetzelfde is.
 • Je kind kan onder schooltijd therapie volgen.
 • Je kind hoort er helemaal bij.


Nadelen van speciaal onderwijs

 

 • De school is vaak ver weg, waardoor je kind misschien urenlang moet reizen.
 • Je kind maakt geen vriendjes in de buurt.
 • Je kind blijft misschien hangen op een bepaald niveau terwijl er meer in hem zit.
 • Doorstroming naar het regulier voortgezet en hoger onderwijs is lastig.


Regionaal Expertise Centrum


In Nederland vind je in elke regio een zogenaamd Regionaal Expertise Centrum (REC). In deze REC's wordt de kennis en deskundigheid van de speciale scholen in de regio gebundeld. De REC's zijn onderverdeeld naar onderwijscluster:

 

 • Cluster 1: voor kinderen met een visuele handicap
 • Cluster 2: voor kinderen met een communicatieve handicap (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen)
 • Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap
 • Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen.


De REC's verzorgen speciaal onderwijs in de regio en bieden ambulante begeleiding aan reguliere scholen waar kinderen met een handicap les krijgen. Daarnaast verzorgt het REC de indicatiestelling via de Commissie voor de Indicatiestelling (Cvl's) en bepaalde vormen van diagnostiek en verlengde diagnostiek (bijvoorbeeld observatie).

Links over dit onderwerp

www.oudersenrugzak.nl
informatie over het aanvragen van een rugzakje voor je kind

www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
De site Speciaal onderwijs is gemaakt om iedereen die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws.