Stil, teruggetrokken

Je kind zit stil in een hoekje of sluit zich op in zijn kamer. Je vraagt elke dag weer hoe het ging op school. Maar je krijgt geen antwoord. Er zijn natuurlijk kinderen die van nature meer op zichzelf zijn, ze hebben minder behoefte aan contact met anderen. Het is echter anders als je kind zich echt terugtrekt voor je en helemaal geen contact wilt. Dan kan er reden zijn om je zorgen te maken. Wordt je kind misschien gepest? Of heeft hij iets vervelends meegemaakt? Heeft hij last van problemen die binnen het gezin spelen? Gaat het niet goed op school?

School

Als je kind nog op de basisschool zit, kun je gemakkelijk even bij de leerkracht naar binnenlopen. Even van gedachten wisselen en luisteren of hem of haar iets opgevallen is.

Hulp

Kijk of er iemand in de omgeving is die je kind vertrouwt. Misschien kan hij het vertrouwen van je kind winnen en meer informatie loskrijgen. Als je een vermoeden hebt waarom je kind niet gelukkig is, kun je misschien al gerichte hulp zoeken. Bij diverse onderwerpen op deze site vind je meer informatie. Kijk bijvoorbeeld eens bij echtscheiding, pesten, faalangst of contact met leeftijdgenoten.

Groepsondersteuning

Er zijn ook allerlei groepen voor kinderen. Je kunt dan denken aan doe- en praatgroepen voor kinderen van gescheiden ouders, sociale vaardigheidsgroepen, meidengroepen of een groep speciaal voor kinderen die getuigen zijn (geweest) van huiselijk geweld.