Kinderen als getuige van geweld binnen het gezin

Schreeuwen, schelden, vechten en slaan. Als ouders vaak ruzie maken, dan kan een kind hier niets aan doen. Maar het voelt zich wel verdrietig, kwaad of onveilig. Soms is het als ouder(s) moeilijk om te praten over wat er thuis gebeurt.


Zoek hulp

Heb je te maken met huiselijk geweld? En is jouw kind hier getuige van? Zoek dan passende hulp voor jezelf als ouder en voor je kind. Dit verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen en later in volwassen relaties zelf dader of slachtoffer worden van geweld. Kinderen als getuige van huiselijk geweld wordt erkend als een vorm van kindermishandeling.