Leerproblemen

Het gaat niet lekker op school. Je zoon of dochter zit niet goed in z’n vel en ook de leerkracht geeft aan dat er problemen zijn. Dan kan er sprake zijn van een leerprobleem. Daarnaast kan het zijn dat je kind sociaal-emotionele problemen heeft. Hij kan bijvoorbeeld niet goed tot spel komen. Of hij hoeft moeite in de omgang met andere kinderen.

 

Leerproblemen hebben te maken met een verstandelijke beperking die het leren beïnvloedt. Het is aangeboren. Een kind met een leerprobleem heeft meestal een normale intelligentie (hoogbegaafdheid uitgezonderd). Een leerprobleem heeft veel gevolgen voor school. En soms voor de vrijetijdsbesteding van je zoon of dochter.