Dyscalculie

Je zoon of dochter komt thuis met weer onvoldoendes voor rekenen. Klokkijken gaat moeilijk en als je een spelletje doet waarbij hij de ‘bank’ speelt, merk je dat hij te weinig wisselgeld teruggeeft. Het kan zijn dat je kind dan dyscalculie heeft. Hoewel het minder bekend is dan dyslexie, komt het zeker bij 1% van alle leerlingen voor. Dat is gemiddeld een kind in een klas van 30 leerlingen.

Kinderen met dyscalculie hebben een blinde vlek voor cijfers. En falen dus bij rekenen en wiskunde. In tegenstelling tot dyslexie komt het meer voor bij meisjes dan bij jongens.

Hoe herken je dyscalculie?

Dyscalculie is moeilijk te herkennen, maar er zijn wel kenmerken. In groep 7, als er veel nieuwe rekenstof wordt aangeboden, kan het plotseling duidelijk zichtbaar zijn. Kinderen (en volwassenen) met dyscalculie hebben vaak problemen met:

 

  • tellen: getallen overslaan, niet de juiste volgorde weten
  • optellen en vooral aftrekken
  • omdraaien: zeggen 24, schrijven 42
  • inzicht in sommen
  • geheugen: ze zijn het eerste deel van de rekensom al vergeten als ze bij het tweede deel zijn
  • traagheid
  • hekel aan rekenen


Hoe kan de leerkracht helpen?

Door veel voor te doen en steeds kleine stapjes te laten zien, kun je een kind met dyscalculie helpen de sommen onder de knie te krijgen. Ook het visualiseren van een som (in een simpel voorbeeld twee appels met een peer in plaats van 2+1) kan deze kinderen helpen de som beter te maken.

Ook helpt het als je je zoon of dochter hardop laat voorrekenen. De leerkracht kan dan precies horen waar je kind een fout maakt en op welke manier het denkt. De leerkracht kan dan ook een duidelijke oplossingsstrategie bieden die bij de aanpak van het kind past. Soms helpt het om verschillende strategieën te laten proberen en te kijken met welke manier je zoon of dochter het beste overweg kan.

Hoe kun je als ouder helpen?

Ook als ouder kun je je zoon of dochter thuis helpen bij het verkrijgen van enig grip op getallen, hoeveelheden en ruimtelijke oriëntatie. Bij jonge kinderen kan dit met behulp van puzzels en spelletjes met een dobbelsteen. Bij wat oudere kinderen kunnen rekenspelletjes op de computer, constructiemateriaal en een spel als Rummicub veel steun bieden. Daarbij is het wel belangrijk dat je niet tot uit den treuren met je zoon of dochter gaat oefenen op het rekenen. Spelenderwijs is oefenen prima, maar er moet ook aandacht blijven voor wat je kind wel goed kan. Vaak is het goed om als ouder te overleggen met de leerkracht of en hoe er thuis geoefend kan worden.

Links over dit onderwerp


www.dyscalculie.startkabel.nl

Algemene startpagina over dyscalculie

www.kcco.nl
Website van CrossOver voor jongeren, handicap en werk. Dit Kenniscentrum maakt informatie toegankelijk voor jongeren met een arbeidshandicap. De site biedt links naar informatieve sites en patiënten- en belangenverenigingen op het gebied van diverse lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook vind je hier links naar werkprojecten, publicaties, onderwijs en beperkingen en ervaringsverhalen

www.rekencentrale.nl
Instituut gespecialiseerd in rekenen en dyscalculie

www.balansdigitaal.nl
Vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder dyscalculie

www.dyscalculie.org
uitgebreide site van ouder met kind dat dyscalculie heeft

www.leerproblemen.startkabel.nl

Startpagina met links naar allerlei sites over leerproblemen