Dyslexie

Stel je merkt dat je kind de namen van kleuren door elkaar haalt. Maar stiften kan hij wel goed sorteren. Of hij weet dingen wel te omschrijven, maar kan ze niet benoemen. Dat kunnen aanwijzingen zijn dat je kind dyslectisch is. Zodra je kind wat ouder is zul je al gauw merken dat het moeite heeft met lezen en schrijven.

Leerstoornis op het gebied van taal

Dyslexie is een leerstoornis op het gebied van taal. De informatie wordt niet goed in de hersenen verwerkt. Hierdoor heeft je kind moeite met leren lezen en schrijven. Ook kan je merken dat je kind moeite heeft om zich dingen te herinneren die kort geleden zijn gebeurd. Bij het schrijven worden letters en woorden vaak omgedraaid.

Zelfvertrouwen

Dyslexie komt meer voor bij jongens. Het leestempo ligt over het algemeen lager dan bij gemiddelde leerlingen. Daarom zijn korte instructies en eenvoudige woorden belangrijk. Een kind dat de tijd krijgt om dingen te lezen en zich eigen te maken, zal meer zelfvertrouwen opbouwen. Hij merkt dat hij in staat is om taken zelfstandig te doen. Tijdens de basisschool zie je vaak al kenmerken. Toch ontdekken veel jongeren hun dyslexie pas tijdens de middelbare school.

Hoe herken je dyslexie?

4 - 6-jarigen

 

  • Namen van kleuren verwarren. Maar bijvoorbeeld potloden wel goed kunnen sorteren.
  • In een traag tempo dingen bij hun naam noemen. Bijvoorbeeld niet meteen op de namen van fruit of groenten kunnen komen.
  • Vergeten hoe klasgenoten heten maar wel alle kinderen kennen: ‘Dat is dat meisje met die bril’.


6 - 8 jarigen

 

  • Achterlopen met lezen en spellen. Maar op andere terreinen wel goed meekomen. Extra oefening maakt het niet beter.
  • Letters die op elkaar lijken, zoals de d en de b, verwisselen.
  • Namen van de week niet goed kunnen onthouden.
  • Het verwarren van begrippen als gisteren, vandaag en morgen en links en rechts.
  • Tafels niet goed of heel langzaam opzeggen.
  • Moeite met puzzelen.


Hoe wordt dyslexie behandeld?

Er zijn twee soorten behandelmethoden: psycholinguïstische (klankgerichte) en orthodidactische (leertaakgerichte). Ongeveer 70 procent van de behandelingen is op psycholinguïstische basis.

Links over dit onderwerp


www.dyslexie.startkabel.nl
Algemene startpagina met links naar allerlei sites over dyslexie

www.steunpuntdyslexie.nl
steunpunt dyslexie van belangenvereniging Balans

www.kcco.nl
Website van CrossOver voor jongeren, handicap en werk. Dit Kenniscentrum maakt informatie toegankelijk voor jongeren met een arbeidshandicap. De site biedt links naar informatieve sites en patiënten- en belangenverenigingen op het gebied van diverse lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook vind je hier links naar werkprojecten, publicaties, onderwijs en beperkingen en ervaringsverhalen

www.balansdigitaal.nl
Vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder dyslexie

www.iwal.nl

instituut voor dyslexie