Dyspraxie (DCD)

Je zoon of dochter struikelt vaak, schrijven gaat moeizaam en klimmen en rennen behoren niet tot de favoriete bezigheden. Als je kind dyspractisch is, is hij onhandig met de meest simpele dagelijkse handelingen. De officiële benaming voor dyspraxie is Development Coordination Disorder (DCD).

Bij dyspraxie kun je denken aan lage spierspanning, grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met de fijn- motorische vaardigheden. Deze kunnen apart van elkaar optreden, maar ook in combinatie met elkaar. DCD komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Dyspraxie beïnvloedt de dagelijkse gang van zaken. Zelfs tandenpoetsen, praten en schrijven kunnen erg lastig zijn.


Hoe uit dyspraxie zich?

 

  1. De grove motoriek werkt niet goed. Je kind heeft moeite met bewegingen waarbij het totale motorische systeem is betrokken (fietsen, gymnastiek).
  2. De fijne motoriek werkt niet goed. Je kind heeft moeite met bewegingen van onderdelen van het lichaam. Bijvoorbeeld handen of mond (schrijven, spreken)
  3. Conceptdyspraxie: het kind doorziet het concept van een handeling niet (snapt bijvoorbeeld niet waar een schaar voor dient).
  4. Uitvoeringsdyspraxie: het kind weet wel hoe het moet, maar kan de organisatie en uitvoering van de handelingen niet in praktijk brengen.


Wat is eraan te doen?


Je kind kan in behandeling bij een ergotherapeut en een kinderfysiotherapeut. Een aantal belangrijke feiten waar je rekening mee kunt houden:

 

  • Oefening baart kunst.
  • Uitvoeringsdyspraxie is gemakkelijker te behandelen dan conceptdyspraxie.
  • Hoe eerder je erbij bent, hoe beter.
  • Diagnose ‘dyspraxie’ is moeilijk vast te stellen.


Links over dit onderwerp


www.balansdigitaal.nl
Vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder dyspraxie


www.kcco.nl
Website van CrossOver voor jongeren, handicap en werk. Dit Kenniscentrum maakt informatie toegankelijk voor jongeren met een arbeidshandicap. De site biedt links naar informatieve sites en patiënten- en belangenverenigingen op het gebied van diverse lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook vind je hier links naar werkprojecten, publicaties, onderwijs en beperkingen en ervaringsverhalen

www.dyspraxie.nl
Website met heel veel informatie over dyspraxie