Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid een leerprobleem? Jazeker! Als je een hoogbegaafde zoon of dochter hebt, kan het leerproblemen ontwikkelen. Hoewel hoogbegaafdheid is aangeboren, betekent het niet automatisch dat je kind er problemen mee krijgt op school of thuis. Dit is afhankelijk van het wel of niet onderkennen van de hoogbegaafdheid en of er op school goed mee wordt omgegaan.

IQ-score boven de 130


Er is sprake van hoogbegaafdheid als je kind een IQ-score heeft van boven de 130. Meestal in combinatie met motivatie en creatief denken. Hoogbegaafde kinderen zijn leergierig en maken in cognitief opzicht een snellere ontwikkeling door dan hun leeftijdgenoten.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

 

  • Een tomeloze leergierigheid. Ze willen alles weten over het hoe en waarom.
  • Ze vragen langer door.
  • Ze leggen al jong verbanden en trekken conclusies.
  • Ze formuleren opvallend goed.
  • Ze denken snel en logisch na en hebben behoefte aan veel variatie en diepgang.
  • Ze kunnen zich intensief concentreren.
  • Ze zijn van nature individualistische en gevoelige kinderen.


Extra uitdaging nodig


Een hoogbegaafd kind heeft op school extra uitdagingen nodig. Niet alleen in extra werk van de stof die wordt behandeld, maar ook nieuwe stof en opdrachten buiten de normale stof om. Als je zoon of dochter hoogbegaafd is, denkt het vaak buiten de geijkte paden om. je kind heeft zijn eigen leer- en oplossingsstrategie. Opdrachten waarbij alleen het doel is bepaald, passen goed bij deze kinderen. Als hoogbegaafde kinderen zich gaan vervelen, is er grote kans op leer- en / of gedragsproblemen.

Links over dit onderwerp


www.lich.nl
Landelijk informatiecentrum Hoogbegaafdheid

www.hoogbegaafdheid.startkabel.nl

Startpagina met links naar allerlei websites over hoogbegaafdheid

www.leerproblemen.startkabel.nl
Startpagina met links naar allerlei websites over leerproblemen