Zeer moeilijk lerend

Zeer moeilijk lerend betekent dat je kind zich langzamer en moeizamer ontwikkelt dan andere kinderen. Hierdoor ontstaat een achterstand in de ontwikkeling die later niet meer ingehaald kan worden: dit wordt een verstandelijke beperking genoemd. Soms is de oorzaak een syndroom zoals bijvoorbeeld Down syndroom of Fragiele X-syndroom. Het kan ook zijn dat er medische complicaties waren tijdens de zwangerschap of bij de bevalling. Vaak is er echter geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor de ontwikkelingsproblemen van je kind.

Hoe merk je het?

Je merkt dat de onwikkeling van je kind op verschillende gebieden anders verloopt in vergelijking met kinderen die zich ontwikkelen in een gemiddeld tempo. In vergelijking met deze kinderen loopt jouw kind achter. Je zou je kind echter tekort doen wanneer je hem of haar vergelijkt met andere kinderen. Maar de ontwikkelingsachterstand is wel belangrijk om onder ogen te zien. Je kunt je kind dan beter begrijpen en beter aansluiten bij wat hij of zij nodig heeft.

Wat valt op als je kind zeer moeilijk lerend is?

 

  • De motorische ontwikkeling gaat langzamer.
  • De spraakontwikkeling gaat langzamer.
  • Je kind kan niet zoveel informatie tegelijk opnemen.
  • Je kind neemt de omgeving veel minder gedetailleerd waar of richt zich slechts op een detail.
  • Je kind kan minder goed zelf spelen.
  • Je kind kan zich vaak niet zo lang concentreren.
  • Je kind reageert vaak impulsief, zonder na te denken en gaat overal meteen op af.
  • Je kind denkt langzamer en kan ook moeilijk over iets nadenken dat er niet is.


Het opvoeden van een kind dat zeer moeilijk lerend is vergt vaak veel energie. Het kost extra moeite om je kind te begrijpen. En je kind heeft veel meer en veel vaker hulp en begeleiding nodig om te zorgen dat iets toch lukt.

Kijk voor onderwijs en dagbesteding eens op de pagina Beperking/verstandelijke beperking, onderwijs en dagbesteding.