Oudercontactfunctionaris

Over mijzelf

 

Ik ben Jenny Klein en sinds 2010 ben ik werkzaam als contactfunctionaris voor ouders.

Ik ben getrouwd en we hebben samen drie dochters. In 1977 zijn mijn man en ik samen begonnen op m/s Isola. In 2008 hebben we ons schip verkocht en zijn we aan de wal gegaan.  Nou ja, ook weer niet helemaal, want we zijn samen gaan aflossen op diverse schepen.

Onze dochters hebben in Dordrecht op het internaat gezeten en al snel daarna ben ik mij gaan inzetten in diverse organisaties. De medezeggenschapsraad op school, de oudercommissie op het internaat, als voorzitter van de LOVT en daarnaast ben ik 10 jaar bestuurslid geweest van Censis

 

Over mijn functie

 

In mijn functie probeer ik indien nodig te bemiddelen. Maar ook voor praktische zaken kunt u bij mij terecht. Of u nu een ‘nieuwe' ouder bent of een ouder die al een tijdje meedraait. Noem het maar een vraagbaak.

Het maakt niet uit of het  Meander, Limena, Zuidwester of Werkendam betreft.

Mijn hulp kan worden ingeroepen door zowel u als ouder, maar ook op verzoek van het internaat.

Een andere taak waar ik behulpzaam bij kan zijn is het contact leggen bij een zorginstelling. Samen met u kan ik kijken of ik een drempel weg kan nemen wanneer er extra ondersteuning nodig is.

Als contactfunctionaris is mijn functie  vertrouwelijk en onafhankelijk.

 

Gastgezinnen

 

Het contact met de gastgezinnen is nieuw.

Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een internaat of leefgroep huis is er ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor een gastgezin.

Ouders kiezen vaak voor deze oplossing omdat zij hun kind(eren), graag willen laten opgroeien in een omgeving die zo dicht mogelijk bij de thuissituatie komt.

Ook kan het voorkomen dat het betreffende kind om wat voor reden dan ook specifieke zorg nodig heeft en daarom gekozen wordt voor een gastgezin. In een enkel geval wordt gekozen voor een gastgezin omdat de ouders het niet eens kunnen worden met de opvoeding op het internaat. Vaak is hier een lange weg aan vooraf gegaan voordat deze beslissing genomen wordt. Welke keuzes u ook maakt, het gaat er om dat u door de weeks met een gerust hart u kind achterlaat.

 

Hoe werkt het

 

U kiest een gezin uit dat het meest aansluit bij de opvoeding en/of zorg die u voor ogen heeft.  Dit betreft een vrije keuze van u als ouder. Na deze keuze meldt u zich dan aan bij het administratiekantoor om door te geven om welk gezin het gaat.

Voor de gastgezinnen is er een subsidieregeling en daarnaast betaalt u een ouderbijdrage. Wilt u hier meer over weten dan kunt voor informatie bij mij terecht. Wanneer het gastgezin is geregistreerd bij Censis, dan wordt dit aan mij doorgegeven. Ik zal dan met de gastouders bespreken wat de voorwaarden zijn. Ook onderhoud ik twee keer per jaar de contacten met de ouders van de kinderen en bezoek ik twee keer per jaar het gastgezin. Ook zij kunnen met vragen bij mij terecht.

 

Wat kan ik voor u betekenen.

 

  • een luisterend oor
  • advies
  • een vraagbaak voor nieuwe ouders
  • vragen van allerlei aart
  • ondersteuning bij bemiddelen
  • ondersteuning bij contacten bij oficiële instanties (bijv. afspraken plannen)
  • aanspreekpunt voor gastgezinnen
  • aanspreekpunt voor ouders die hun kind in een gastgezin hebben

 

Ik ben te bereiken

 

Telefonisch: 06-12740348

Of via de mail: j.j.klein-seine@hetkennisweb.nl