in het nieuws

zie ook:

http://reader.scheepvaartkrant.nl/default.asp?editie=&pagina=29

http://www.kantoorbinnenvaart.org/2011/04/lovk-themadag-vanboord

http://reader.scheepvaartkrant.nl/default.asp?editie=194&pagina=7

http://reader.scheepvaartkrant.nl/default.asp?editie=190&pagina=3

 

De Binnenvaartkrant uitgave 9                                     27 april 2011

 

 

 

 

 

 

Themaochtend maakt gevoelens bespreekbaar

 

Varende ouders met kinderen komen er op enig moment voor te

staan: zoon of dochter gaat van boord.

Het onvermijdelijke gevolg van de keuze voor een internaat, leefgroephuis of gastgezin. Als een jong kind van boord gaat heeft dat veelal een enorme impact op de ouders.

Vaak zelfs meer dan men zich op dat moment realiseert.

 

Jenny Klein meent dat ouders die gevoelens niet weg zouden moeten

stoppen, maar juist moeten uitspreken.

 

Het Kennisweb en de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende

Kinderen (LOVK) slaan hiertoe de handen ineen en organiseren

op 27 mei een themaochtend.

 

Jenny Klein, contactfunctionaris van Het Kennisweb, put als moeder

en schippersvrouw uit eigen ervaringen.

Met die ondervinding wil zij dan ook graag andere ouders helpen.

De themadag is daarom nadrukkelijk bedoeld om ouders gelegenheid te bieden ervaringen met elkaar te delen.

 

In het informatieve deel van de ochtend komen de verschillende

huisvestingsmogelijkheden aan de orde en  wordt ingegaan op de impact die het vertrek van je kind van boord op ouders en gezin kan hebben.

 

Verder vertellen groepsleiders hun ervaringen.

Ook zij kunnen ouders immers helpen.

 

Cobi Visser (directeur LOVK) zal ingaan op wat het voor kinderen betekent om van boord én naar school te gaan.

 

De dag wordt gehouden op 27 mei

 

in internaat Julia, Schipperskade 75

in Zwijndrecht en begint om 09.30 uur.

Na een gezamenlijke lunch is

de afsluiting om 13.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:

j.j.klein-seine@hetkennisweb.nl  of (0612) 74 03 48

 

 

De Binnenvaartkrant uitgave 33                                        26 oktober 2010

 

Jenny Klein

voelt zich prettig als contactfunctionaris van Het Kennisweb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het lijf geschreven

 

DOOR COR SPEK

  

Jenny Klein-Seine

is onder meer echtgenote, schippersvrouw (ex ms Isola) in hart en nieren, voormalig penningmeester en dito voorzitter van LOVT, gewezen Censis-bestuurder, lid van vele commissies en sinds dit voorjaar contactfunctionaris bij Het Kennisweb.

Wie haar kent weet dat deze boeiende baan haar op het lijf is geschreven.

 

Het Kennisweb, opvolger van het BIS en Censis Begeleidingsorgaan (BO),staat te boek als ‘het landelijk kenniscentrum gespecialiseerd in de sector huisvesting aan kinderen van varende en trekkende ouders'

Kenmerken daarbij zijn: laagdrempeligheid en samenwerking.

 

 

Neutraal

 

Een voorbeeld daarvan is Jenny Klein.

Als schippersvouw in hart en nieren kent zijn de binnenvaart als geen ander. Zeker ook vanuit haar rol als bestuurder én als ouder. Klein is in haar nieuwe rol onafhankelijk en wil als vertrouwenspersoon hulp bieden aan wie die ontvangen wil.

Dat kunnen ouders, maar zeker ook internaatsdirecties zijn.

Goedlachs als altijd legt zij graag uit "hoe het zo gekomen is".

De Centrale Stichting van Internaten voor Schippers en Kermisjeugd (Censis) werd eerder dit jaar als zelfbesturend orgaan opgeheven. Binnen de nieuwe subsidieregeling werd dat zo door het ministerie bepaald. In dat proces werd ook nagedacht hoe de dienstverlening aan ouders en kinderen kon worden verbeterd. Klein: "Tijden zijn veranderd. Denk aan de 24-uursvaart; mensen zijn

mondiger geworden; kinderen ook.

Wij merkten bijvoorbeeld binnen oudercommissies dat heel kleine dingen tussen ouders en groepsleiding soms heel veel energie kostten om te worden opgelost.

Ook directies wisten daar niet altijd weg mee. Zo werd gaandeweg het ei gelegd voor een onafhankelijke functionaris die de vaart kent, maar ook de internaatswereld.

Iemand die neutraal is en kan invoelen waar de schoen wringt."

Voor een betere communicatie en een groter begrip.

Het zou zomaar het adagium kunnen zijn van een médiateur, gespreksleider of contactpersoon, zoals de functie van Klein formeel heet.

De benaming geeft wel aan waar de kern van haar functie zit: vooral luisteren, doorvragen, bruggen slaan, verwijzen.

Dat staat of valt natuurlijk met de bereidheid van ouders, groepsleiders en directieleden om haar een kijkje in hun keuken te gunnen.

Klein ervaart daar geen problemen. De reacties variëren van enthousiast tot: "Prachtig, maar wij hopen je niet nodig te hebben. Dat verschilt per locatie. Negatieve reacties zijn er niet echt."

Dat antwoord lokt de volgende vraag uit: ‘Jenny Klein' is een bekende

naam in de binnenvaart. Maakt dat verschil, helpt dat bij dit werk?

Zelf heeft zij die indruk wel. Haar bekendheid met de sector, de vele mensen die zij kent, haar gave om gemakkelijke contact te leggen hebben een positieve invloed op de goede voortgang tot nu toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastgezinnen

 

Maar er is meer. Een beperkt aantal schipperskinderen woont in een gastgezin. Ook daar onderhoudt Klein nu contacten mee. Tevens werkt zij kwaliteitsnormen uit waar deze gezinnen aan moeten (gaan)voldoen.

Voorbeeld: gastouders moeten van onbesproken gedrag zijn.

Een bewijs van goed gedrag doet dan wonderen. Als dat overlegd kan worden, geeft dat een vinkje op de kwaliteitslijst. "Kwaliteit van de opvoeding is belangrijk.

Ik screen het gastgezin en ga na of bepaalde zaken tussen ouders en gastgezin geregeld

Het is geen echte controle in de zin van voldoen aan een keurmerk, maar

meer een informeel contact." "Loopt men vast met opvoedingszaken, dan kun je adviseren.

Soms is dat heel praktisch en kun je verwijzen.

Wij hebben er nu gezichten bij en weten wie de gastgezinnen zijn."

 

De burelen van Het Kennisweb staan in Nieuwegein (Stichting Meander),

binnen het Prins Hendrik internaat.

Jenny Klein werkt, hoewel in dienst bij Meander, vanuit huis.  In de hoek

van hun ruime appartement in Dordrecht staan haar gereedschappen: een bureau, een pc en een mobiele telefoon. "Ik ben onafhankelijk en hoef dus niet over alles in overleg te treden."

Mensen die Jenny Klein nodig hebben voor overleg of support kunnen

haar rechtstreeks benaderen via haar mobieltje.

Lachend: "Hij staat vrij breed aan. Alleen niet meer 24 uur per dag.

Wij gaan ook wel eens naar de bioscoop."

 

De komende maanden ruimt Klein tijd in voor een verdere kennismaking

met het veld. Alle internaatsouders hebben inmiddels een folder gehad.

Ook bezoekt zij de jaarvergaderingen van oudercommissies af en

legt zij het hoe en wat van haar functie uit.

Een taak die voor een jaar is aangegaan. Dan worden de effecten van haar 14-urige baan geëvalueerd en wordt bezien of een vervolg zinvol is.